2010-08-17

Konferensanläggningar bör bli vid sin läst

Svenska Möten är ett företag som samordnar bokningar av ett antal konferenshotell. Idag får vd:n Johan Fägerblad chansen att skriva ett inlägg under rubriken "Jobbstart på SvD Debatt. Med den lite provocerade rubriken "Möten ofta ineffektiva och onödiga" pläderar han för att företag i större utsträckning ska ha kostnads- och effektivitetsfokus på sina möten. Som företrädare för branschen menar han att mötesarrangörer har en möjlighet att befästa sin roll som en riktig mötespartner – inte bara erbjuda lokaler, som tyvärr många gör i dag.

Konferensvärlden är viktig som arbetsgivare och skapar sysselsättning. Konferensvärlden växte enligt min mening fram brett på 70-talet då inte bara företagsledningar valde att åka iväg på möten för att kombinera samtal med god mat, avkopplande miljö och social umgänge. Inte minst genom de fackliga organisationernas statligt subventionerade mbl-utbildningar fick konferensmötena en folklig bredd.

Men när Fägerblad på ett populistiskt sätt skåpar ut möteskulturen som inneffektiv och säger att receptet är att mötesarrangörerna, läs anläggningarna som samverkar genom hans företag, undrar jag om han inte slår mot sin egen bransch. En konferensanläggning kan möjligen hjälpa till med god mat och kul aktiviteter men möteskulturen och effektiviteten kan företagsledningen inte släppa. Fägerblad glömmer möjligen att de allra flesta möten sker på det egna kontoret och dessa ersätts knappast av något smart konferenskoncept.

Konferensanläggningar i all ära. Men när företag och offentlig sektor ska jobba med att effektivisera sina möten handlar det inte om att förlita sig på de så kallade mötesarrangörerna. Fägerblads avslutande konstaterande är att resor, hyrbilar, telefoni, är alla exempel på områden som med fördel kan upphandlas. Men möteshantering, menar han, är fortfarande en del som ofta glöms bort eller inte tas på allvar, här finns stora möjligheter till samordning och outsourcing.

Jag anar att om företag och offentlig sektor på mer samordnat sett skulle göra upphandling på konferenser skulle man välja bort denna typ av möten. Kanske är det ändå så att nuvarande företagskulturer ändå gynnar mötesarrangörerna. Att mötas är en managementfråga som företagsledningen inte bör släppa till någon som tror sig vara proffs. Konferensanläggningarna bör likt skomakaren bliva vid sin läst. Trevlig miljö, god service, roliga aktiviteter och god man. Inte hålla på med pedagogiska koncept och utvärderingar av möten.

1 kommentar:

micke.darmell sa...

Hej!
Möteskulturen är som du skriver en ledningsstrategisk fråga. Tyvärr finns det en alldeles för låg kompetens i ledningsgrupper vad Möteskultur är. Inte så konstigt då knappt en enda management utb har Möteskultur på agendan.

Här finns det enormt mycket tid och framförallt mer effekt att hämta i alla organisationer. En bra Möteskultur skapar inte bara bättre lönsamhet utan mer energi, engagemang och fler idéer/ innovationer.

Däremot håller jag inte med dig om att anläggningarna bara skall hålla sig till logistiken. Det är kanske den bransch som utvecklats minst de sista 40 åren. Det ser i stort sett lika ut idag som på 70-talet.
Anläggningarna skall erbjuda de bästa mötesrummen och miljöerna så att kunderna kan maximera effekten av sina möten.

Rummen ser idag ut som på 70-talet. Detta pga att branschen själva inte är utbildade på vad som skapar ett bra möte. De flesta verkar fortfarande tro att stolar och bord skapar kreativitet och ett effektivt möte. Färger och dofter som exempel. Här finns all forskning som visar vad som stärker ett ex kreativt möte, nästan ingen har anammat detta.

Anläggningarna skall inte ta hand om företagets möteskultur, men de skall ha kompetensen att hjälpa kunden beroende på vilket syfte och mål kunden har med sitt möte.

Tyvärr är det bara 50% av alla möten i sverige idag som har ett tydligt syfte och mål.

Mötesuppror!
Micke Darmell, mötesevangelist
http://mickedarmell.wordpress.com/