2011-01-04

Gulliga myndigheter lyssnar på Facebookgrupper


Remissrundorna är ett väsentligt inslag i svensk besluts- och lagstiftningsprocess. Nu läser jag i SvD att Post- och Telestyrelsen, PTS, haft en remiss ute angående förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen. PTS föreslår bland annat att riktnumren försvinner, att skillnaden mellan fast och mobil telefoni upphör samt att det ska bli möjligt att ta med sig telefonnumret vid semester eller flytt.

Jag noterar att man, förutom operatörerna, haft 25 myndigheter och organisationer på sin sändlista. Men det blir nästan lite gulligt när PTS redovisar de inkomna yttrandena. Här finns bland annat ett remissyttrande från Facebookgruppen - "Slopa riktnumren i Sverige".

Fast givetvis är det bra att PTS lyssnar till och redovisar privatpersoners åsikter.

PTS - Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan - 6 olika förändringsalternativ

1 kommentar:

kyrksyster sa...

I Danmark har man inga riktnummer. Men ack så långa telefonnummer det blir... Jag som suckar över alla fyrsiffriga koder kommer aldrig mer att kunna ringa någon!