2013-07-24

Det vore bra med fler politiker som inte dagtingar med sin egen övertygelse

Vattenfalls misslyckade affärer genom företagsförvärv i Europa är skrämmande. Det är förståeligt att Seko-fackets ordförande på Vattenfall säger att förre vd:n förskingrat fyrtiosjutusen miljoner kronor. Fackordföranden tvingas åse hur hans medlemmar sägs upp samtidigt som förre vd:n njuter sitt otium. Totalt mister minst 2  500 anställda i Sverige, Tyskland och Holland sina anställningar. Det är också uppenbart att många konsultföretag i Sverige kommer att drabbas av Vattenfalls nedskärningar. Det är ingenjörer som i förlängningen deltar i forskningen för att effektivisera energianvändningen och ta fram nya alternativa energisättet.

Mest anmärkningsvärt är i skrivande stund att Vattenfall betalade 47 miljarder mer för köpet av holländska Nuon än Näringsdepartementets rekommenderade pris. Även om finansmarknadsminister Peter Norman inte pekar ut förre näringsministern Maud Olofsson som medansvarig märker man tydligt att han inte försöker försvara hennes insatser.

Och nog är det egendomligt att en centerpartistisk partiledare glatts och uttryckt stolthet över hur ett svenskt företag sålt ut svenska vattenkraftverk och investerat i bland annat tysk kärnkraft. Kärnkraftverk som för övrigt står stilla. Tyskland har ju en förbundskansler med ryggrad.

Man önskar att Fälldins hållning bildat norm för kommande partiledare för centern. Den 28 april 1976 var det riksdagsdebatt mellan centerledaren Thorbjörn Fälldin och statsminister Olof Palme om kärnkraften’. Det var då som Thorbjörn Fälldin yttrade det klassiska: ” Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore bredd att dagtinga med min övertygelse”. Det har ju visat sig att det inte var så mycket bevänt med övertygelsen. Det var lätt för efterträdarna att dagtinga.

Lyssna här på kärnkraftsdebatten 1976 mellan Palme och Fälldin

SvD

2013-06-21

Ska man tro på piloter?Bild: Här är jag ute och flyger 2001 och vi får tryckfall i kabinen. Det var inte roligt men nästa gång kommer jag att vara lite coolare.

Ska man tro på piloter?
Jag är trygg när jag flyger men tänker ofta på att piloterna säkert inte kommer att tala sanning om det går dåligt. Tyvärr fick jag idag mina misstankar besannade när jag läste en rapport från Statens Haverikommission. Piloter kan ljuga.

Den 2 februari startade en av Malmö Aviation British Aerospace Avro-146- RJ100 med 102 passagerare från Stockholm/Bromma flygplats för en reguljärflygning mot Malmö/Sturup. Cirka fem minuter efter start drabbades befälhavaren av illamående och yrsel och lämnade över kontrollerna till den biträdande föraren. Flygningen avbröts och flygplanet återvände mot Bromma. Den biträdande föraren hanterade den resterande delen av flygningen med endast sporadiskt deltagande från befälhavaren. Efter landning togs befälhavaren om hand av väntande medicinsk personal och fördes till sjukhus för undersökning.

Allt gick bra men läser man rapporten noggrant ser man att kapten, när han blev illamående, meddelade befälhavaren passagerare och kabinpersonal att planet måste återvända till Stockholm på grund av ett mindre tekniskt fel. En vit lögn kanske för att inte skapa för stor oro. 

Haverikommissionen skriver: 
Haverikommissionen kan ha förståelse för att befälhavaren inte ville oroa passagerarna genom att säga att han blivit sjuk, men ser inte några rimliga skäl till att inte meddela kollegorna i kabinen om den rådande situationen. Det är sannolikt så att medvetenhet hos samtliga i besättningen om det korrekta förhållandet bidrar till en högre beredskapsnivå för det fall den fortsatta flygningen på något sätt skulle avvika från normala rutiner. 
Statens Haverikommission,Slutrapport RL 2013:10,  Tillbud den 2 februari 2012 med luftfartyget SE-DSX efter start från Bromma flygplats, Stockholms län.

Jag vill inte åka med danska lokförareOnsdagen den 2 november 2011 inträffade ett tillbud till urspårning på sträckan Malmö C – Helgoland (Danmark).
En motorvagnsenhet som hade en axel upptrallad på grund av hjulskada skickades utan att någon uppmärksammade trallan i ett tåg över Öresundsförbindelsen. Tåget hade som högst en hastighet på cirka 180 km/h. Enheten med trallan hade en hastighetsbegränsning som innebar att den i Sverige fick framföras med en högsta tillåten hastighet av 20 km/tim på rakspår och 5 km/tim genom växlar. I Danmark var hastigheten begränsad till 40 km/tim på rakspår och 10 km/tim genom växlar.

En av orsakerna till tillbudet var att den danska lokföraren utförde klargöring enligt danska regler. Det innebar att han innan han startade bara gjorde ett bromstest och kontrollerade funktionen ”död mans grepp”. Däremot gjorde han ingen utvändig kontroll, vilket ska ingå i klargöringen enligt de regler som gäller i Sverige.

Hujedamej så konstigt.

Statens Haverikommissions rapport

2013-05-24

Det är SSU:s fel och inte Reinfeldts fel

I början av förra seklet var det bland andra SSU som såg till att ungdomar på fattiga Södermalm inte gjorde sig skyldiga till brott. Idag har SSU misslyckats och sitter på sina häckar och skyller på Reinfeldt i stället för att utbrista "Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är, ty internationalen åt alla lycka bär".

Undersköterskan och den uppeldade bilen
Det är sorgligt att läsa om upploppen i Husby och andra stockholmsförorter. En undersköterska med 20 400 kronor i månaden får sin gamla Toyota uppeldad av "förfördelade ungdomar" (läs egotrippade skitstövlar). För henne är bilen betydelsefull och det är tveksamt om hon har råd att köpa en ny. Både bilens värde och hennes privatekonomi har gjort att hon bara har trafikförsäkring. Bilen är det enda av lyx hon har. För henne är det känslan av lyx men för många av oss andra är det något självklart att ha en eller två bilar. Bilen betyder att hon kan var hemma lite längre hos barnen på morgonen så att hennes nattarbetande sambo hinner hem innan hon drar iväg för att klockan 07:00 börja på sjukhemmet. På helgerna har hon delad tur och kan åka hem till barnen under de fyra timmarna ppå eftermiddagen då hon är ledig på jobbet.

SSU:s ordförande är ute och cyklar
Igår skrev SSU:s ordförande Gabriel Wikström på SvD Brännpunkt under rubriken "Reinfeldt skjuter ifrån sig det egna ansvaret". Jag delar hans uppfattning att  det är sociala orättvisor, segregation och arbetslöshet som har skapat den frustration hos många unga som nu tar sig extrema uttryck. Men att skylla på Reinfeldt och inte rannsaka sig själv är bedrövligt.

Jag är inte imponerad av jobbskatteavdrag, utförsäljning av allmännyttan eller kommunala medel till friskoleägare som gör ekonomiska klipp samtidigt som färre får en andra chans genom Komvux eller går i skolor där de ekonomiska resurserna tryter. Jag är även tveksam om Gabriels eget parti verkligen skulle kunna styra skutan i rätt hamn.

Men SSU kanske också är ett misslyckande. Det är uppenbart att man inte lyckas mobilisera de utsatta i den politiska kampen.  Skulle Gabriel Wikström åka till Husby och tilltala mobben skulle de kasta sten även på honom. De har knappast hört talas om SSU och intresset är sannolikt nada.

Min farfar och kampen för rättvisa
I början av seklet var fattigdomen i Stockholm gigantisk. Då liksom nu blev många frustrerande och hänföll till brott. Församlingsbor från Kátarina var klart överrepresenterade på fängelserna. Det berättas att polismän inte fick ensampatrullera kring Vita Bergen. I stället var det tre konstaplar som gällde om man skulle in i gränderna. Prästerna på Södermalm fick inte sällan snöbollar och stenar kastade mot sig. De valde att ta av sig sina svarta rockar. En präst på Södermalm berättade att han hade ärende till ett fattigt kvarter bortåt nuvarande Högalid. En hunsad kvinna öppnade försiktigt och sa: -Pastorn kan komma in; min man slår inte präster när han är nykter.

Men det fanns goda krafter och de lyckades. Min farfar blev ordförande i SSU Södermalm. De sjöng, agiterade och umgicks. Brodern Gunnar plitade vackra protokoll som numera finns på Arbetarrörelsens arkiv. Farmor ställde upp på barrikaderna men lockades även att vara söndagsskollärare i Allhelgonakyrkan.

Vid denna tid lyckades SSU mobilisera. Men idag verkar det inte funka.

Gabriel Wikström ska inte skylla på Reinfeldt. Han borde konkret uttrycka vad han och socialdemokraterna ska göra.

Ett tips till Wiktröm är att skriva en pamflett. Den kan heta "Vad vilja socialdemokraterna". Titeln användes i ett talarmanus av en skräddare vid namn August Palm den 6 november 1881 på hotell Stockholm i Malmö. Resultatet blev ganska lyckat över tiden. Tillsammans med andra goda krafter beredde han vägen till människors engagemang för frihet och ökad rättvisa. När mäster Palm fem år senare, precis som Wikström uttalade "Vi hava en usel regering och dåliga representanter i riksdagen som ingenting begripa av arbetarnas och den betrycktes sak" fick han sitta i fängelse i tre månader. Det slipper Wikström.2013-03-30

Offentlighetsprincip och juvelerare

-Om vi tror att öppenheten – med dess för- och nackdelar – ändå väger tyngre än tystnad och slutenhet, måste vi börja axla ansvaret, skriver Anette Novak i Sydsvenskan idag. Hon konstaterar att offentlighetsprincipen har en baksida och att det är bekymmersamt när privatpersoner begär ut offentliga handlingar och på vaga grunder placerar medmänniskor vid den digitala skampålen. Ofta på obskyra sajter där lynchmobbarna ivrigt väntar på att få blanda upp fakta med rykten och konspirationsteorier. Ett fall som Novak nämner handlar om en småbanrspappa som fick sitt namn publicerat i sociala medier då han misstänktes för grova sexualbrott. Sedemera friades han men då var skadan redan skedd och fortfarande finns de nedsättande och fördömande uttalandena om hans person kvar.

I Sverige är vi med rätta stolta över vår vitt gående offentlighetsprinip. Denna grundlagsskyddade rättighet innebär att medborgarna kan få insyn i offentlig verksamhet. Offentlighetsprincipen gynnar demokratin och motverkar korruption men det är samtidigt uppenbart att ett missbruk av offentlighetsprincipen realiter kommer att väcka krav på inskränkningar i densamma.

Jag menar att det är rimligt att öppet diskutera om det finns områden där offentlighetsprincipen kan inskränkas utan att systemet lider skada. Det kan till exempel ifrågasättas om en tingsrätt verkligen ska behöva lämna ut uppropslistor från häktningsförhandlingar eller åklagaren häktningsframställan. Givetvis ska man inte hemlighålla vem som häktas men spridningen av uppgifterna behöver kanske inte ske genom att man utlämnar handlingar eller lämnar uppgifter på telefon. Den som har ett berättigat intresse, exempelvis media eller målsägande får pallra sig till domstolen.

Ett annat område där öppenheten kan ifrågasättas är den princip som säger att öppenhet är huvudregel i folkbokföringen. Endast den som är  utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan få skyddade personuppgifter genom sekretessmarkering eller kvarskrivning. Detta ska sättas i perspektivet att i veckan mördades en guldsmed i sin bostad när han hölls som gisslan i samband med ett rån i hans verkstad. Om detta dåd vet vi inte mycket men det lär knappast öka tryggheten för guldsmeder att de vet att deras adress är lätt sökbar på nätet. Varför offentlighet är huvudregel i folkbokföringen ter sig egendomligt.

Sydsvenskan, Den digitala skampålen

2013-03-29

Kan ett tåg heta Bäckahästen?

Ett av pågatågen kommer att få namnet Bäckahästen (X62, 049). Det är både bra och inte bra.

Eftersom Bäckahästen var ett lömskt rovdjur som lurade barnen att sitta på dess rygg för att sedan dra ned dem i vattnet; känns det lika dåligt som att namnge en båt till Titanic. Å andra sida blev Bäckahästens rygg bara längre och längre ju fler som satte upp. Det är bra när det är trängsel.

Men sammantaget funkar namnet på ett tåg. Enda chansen att hindra bäckahästen från att dränka barnen var att kasta en bit stål mellan hästen och vattnet. Lyckligtvis är det ordentligt med stål under tåg.

2013-02-12

Om Landskrona och påvevalet

Det är inte för inte som två nyheter slog ned som en bomb igår.

Först meddelade påven Bengt XVI att han ämnar avgå. Sedan kungjordes från Landskrona att den rökmaskin man installerat i rondellen Söderleden/Österleden skulle tas bort. En anläggning hade köpts in för 200.000 kronor för att puffa vattenånga och skapa en trolsk stämning vid infarten till Landskrona. Men i stället för en trolsk upplevelse möttes bilisterna ofta av tät dimma och isbeläggning i vägbanan.

Nu ser jag dock ett samband mellan de två händelserna. När kardinalerna i konklaven nu ska låsas in i Sixtinska kapellet för att välja påve har detta föregåtts av en miljösäkrad process. De kan ju inte som förr elda upp sina röstsedlar från icke lyckade valomgångar med blöt halm och lite kemikalier. I stället har de köpt en papperstugg och twittrar ut om att de inte lyckats - "@sistine Nope #pope-election .

När de väl valt  Kristi Vikarie kommer de dock att bibehålla traditionen att låta vit rök sippra upp ur skorstenen. Denna rök kommer från rökmaskinen som man köpt av tekniska förvaltningen i Landskrona. Valsedlarna tuggas och skickas till pappersåtervinningen.

"Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam!" (Jag förkunnar för er en stor glädje, vi har en påve!)

2013-01-27

Galoppöl

Öl i vinglas lär heta galoppöl. Så har man lärt något nytt idag också.

2012-12-16

Nej det ofattbara kan man inte förstå

Jag har via media hört en ständigt återkommande kommentar med anledning av dödsskjutningarna på en skola i Newtown, USA. 20 sex- och sjuåringar och 6 vuxna sköts ihjäl av en galning i ett vapentokigt land. 

Den återkommande kommentarer från folk är att de säger att de själva är föräldrar eller mor-, farföräldrar och att de därmed kan förstå vad de anhöriga känner. 

Tänk jag tror inte det. Detta ofattbara och den grundlösa sorgen kan vi andra inte förstå. Det är därför vi använder uttryck som:
Vi tänker på de som har drabbats och våra tankar går till de anhöriga.

2012-11-25

Gör skolavslutningarna till undervisning

Tröttsamt tjat om skolavslutningar
Om det är något jag blir trött på så är det det evinnerlig tjatet om skolavslutningar i kyrkan. Inför julavslutningen och terminsavslutningen är Skolverket igång med sina tolkningar av skollagen. Denna terminsavslutning blir inget undantag. Debattens vågor går höga och många kristna företrädare känner sig med rätta påhoppade. Skolministern och politikerna i riksdagen, vilka ju är de som är ansvariga för lagen, hukar. Idag skriver företrädare för Skolverket på DN Debatt.

Bra att undervisning är icke-konfessionell
Jag tillhör dem som tycker att det är bra att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor är icke-konfessionell. Utgångspunkten är att det inte får finnas religiösa inslag i undervisningen. När det gäller fristående förskolor och skolor som har en konfessionell inriktning får de dock ha sådana inslag i utbildningen, men inte i undervisningen. Enligt 1 kap. 3 § i skollagen definieras utbildning som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål”. Undervisning  är däremot ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Legaldefinitioner som inte är helt lätta att greppa för gemene man. Utbildning är ett vidare begrepp och inkluderar undervisning men även andra verksamheter som till exempel raster, utflykter, skolmåltider etc. Av tradition betraktas inte skolavslutningar som undervisning utan måste hänföras till begreppet utbildning. Det är obligatorisk närvaro o..s.v.  De allra flesta som inte dagligen tampas med skollagen måste uppfatta gränsdragningarna som hårklyverier.

När jag själv gick i skolan hade vi vanligen skolavslutningarna i kyrkan. Själv vägrade jag alltsomoftast att delta i dem under mellanstadiet. Detta skedde som en en odefinierad markering och någon form av protest. På högstadiet tänkte jag emellertid om och följde med klassen till kyrkan. Det var ganska trevligt.

Rätten att avstå vissa inslag i undervisningen
Nu kan man ju tycka att de som störs av skolavslutning i kyrkan, att det sjungs psalmer, och att prästen, gud förbjude, uttalalar välsignelsen, kan avstå från avslutningen. Det går emellertid inte eftersom det råder skolplikt och elever måste delta i utbildningen. Den bestämmelse som gör att en elev, vid synnnerliga skäl, kan befrias från vissa inslag i undervisningen gäller inte vid skolavslutningar eftersom skolavslutningar inte är undervisning utan "bara" utbildning. Synnerliga skäl är starkt och politikerna kanske borde fundera på att här ha "särskilda skäl".

På detta kan man dock råda bot. Det är bara att säga att skolavslutningen är undervisning. Läraren kommenterar vad som ska ske före avslutningen och efter avslutningen samlas man i klassrummet för "debriefing".  :) I dessa situationer skulle man kunna låta prästen uttala välsignelsen och man skulle kunna sjunga psalmer som inte ingår undervisningsrådens, på Skolverkets, godkända psalmkanon.

Trångsynt tolkning av vad som är religiösa inslag
Att kritisera Skolverkets tjänstemän är förmätet. De tolkar bara lagarna som riksdagen stiftat. Men samtidigt finns det skäl att observera att den tolkning som görs ofta har kristofoba inslag. I höstas anmäldes en kommunal skola på Östermalm i Stockholm  för att man i undervisningen haft yoga och att det uttalats mantra. Skolinspektionen fann att utövande av yoga i de fall där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan inslag av bekännelsekaraktär, är att betrakta som icke-konfessionell. Med anledning av Skolinspektionens, något enkla analys ställde biskop Antje Jackelén en berättigad fråga i ett tweet. Hon skrev:
Skulle en skolinspektion i hinduisk majoritetskontext då klassa reciterande av VårFader som icke-religiöst o hälsosamt?
Skolverket säger i sin vägledning  att avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. Skolverket anser sig ha kompetens att avgöra vad som är tradition och högtidlighet. Det är mot den bakgrunden jag myntar begreppet "Skolverkets psalmkanon". Men hur tänker de då kring alla söta små Luciatåg. Ska vi bannlysa lucian och stjärngossarna. Lucia var en kristen martyr, stjärngossarna förebådar det stora som inträffar i juletid. Nu hör det till saken att just stjängossarnas utensilier är nordiska påfund och att man i anglosaxisk tradition kanske tror att det är Ku Klux Klan som är ute och vandrar.

Bönen är, enligt Skolverket, farlig även om eleven alls icke tvingas läsa med. Att uttala klart religiösa ord vid yoga är dock okej eftersom de flesta av oss inte känner till kopplingen mellan yoga och religion. Det är ju bara "välbefinnande" säger Skolverket.

De som varit på sjukhem vet att just medläsning av Fader vår är enormt välbefinnande för dementa personer. Sannolikt inte för, det som objektivt sett uppfattas som, den religiösa upplevelsen utan på grund av det som i geriatriken kallas för reminiscens. Det vill säga igenkännande från tiden då den demente var frisk. Att kunna läsa något innantill är tillfredsställelse och visst mått av välbefinnande.

Och uppenbarligen missar Skolverket att trosutlevelse inte bara är psalmsång, välsignelse och bön. Symboliken i kyrkorummet är förkunnelse, bön bes enskilt och kanske uttalar prästen en välsignelse som inte hörs med det öppna örat.

Religion och tro är större än att den går att fånga i en juridisk vägledning.

Skolverkets juridiska vägledning om skolverksamhet i kyrka eller annan religiös lokal 
Svenska kyrkans samtalsdokument om Svenska kyrkan och skolavslutningar

2012-11-24

Förvånande om sexköp

När tre borgerliga kvinnoförbund idag kräver att svenskars sexköp utomlands kriminaliseras låter de populistiska utspel gå före grundläggande juridiska principer. Hur skulle de förhålla sig om polska kvinnor som kommer till Sverige för genomgå abort straffades i Polen?

Sexköpslagen är bra och skyddar män och kvinnor som tvingas till prostitution. Mycket tyder på att den svenska sexköpslagen kommer att införas i andra europeiska länder. Men det är förvånande att Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna och Liberala kvinnor nu ansluter sig till ett krav från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att kriminalisera sexköp som begåtts utomlands. Företrädare för dessa kvinnoförbund skriver idag på DN Debatt under rubriken "Dags att kriminalisera sexköp utomlands". Men en sådan lagstiftning skulle strida mot de grundläggande så kallade legalitetsprincipen.

Grundregeln för att straffa någon för ett brott som begåtts utomlands ska givetvis vara att brottet är straffbart också i landet där gärningen ägt rum - så kallad dubbel straffbarhet. Denna princip är i grunden ett utflöde av legalitetsprincipen, som bland annat innebär att ingen kan straffas för brott utan stöd i lag. När det gäller sexualbrott  kan en gärningsman straffas i Sverige för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och koppleri som begåtts i ett land där dessa handlingar inte är straffbara.

Principen om dubbel straffbarhet kan man undantagsvis göra undantag för när det gäller grova brott som är straffbara i de flesta länder. Men så är det inte med sexköp. Även om vi kan känna stolthet för sexköplagen är det få länder som kriminaliserat sexköp. Att då göra avsteg från dubbel straffbarhet är högst tveksamt. Hur skulle skribenterna reagera om Polen gjorde avsteg från lagalitetsprinicipen och straffade polska kvinnor som genomgått abort i Sverige. I Polen är  abort straffbart men man tillämpar principen om dubbel straffbarhet. Polen är ju ett rättssäkert land.

Att det realiter knappast skulle vara omöjligt att lagföra någon för detta brott om det begåtts utomlands gör det hela ännu mer absurd. Utländska myndigheter skulle inte kunna medverka vid bevisupptagning och utredningen är hart när omöjlig. 

2012-11-08

Jävet ett moras och hur blir det med domare i Rotary

Så startar det avdömda s.k. Södertäljemålet på nytt i tingsrätten. Bakgrunden till att rättegången mot den så kallade Södertäljemaffian tas om är att en av nämndemännen i den föregående rättegången betraktades som jävig då det befunnits att han var ersättare i polisstyrelsen i Södertälje (fast egentligen var det väl polinämnden i Södertälje polismästardistrikt?). Södertäljepolisen hade vid något tillfälle varit på polisnämnden och informerat om spaning och utredning. På den grunden befanns karlen jävig.

Men idag kan man uppleva ett fullständigt moras i rättegången då försvarsadvokater och målsägandebiträden ifrågasätter två av de nya nämndemännens objektivitet. Bakgrunden är att de två nämndemännen varit på ett möte i Nämndemannaföreningen där Södertäljepoliser föreläst om det påstådda Södertäljenätverket. Som om inte detta vore nog riktas även jävsanklagelser mot rättens lagfarna domare som man menar känt till omständigheterna som man nu menar utgör jäv.

Utgången kring detta är given. De som är jävsanklagade  kommer att ersättas av andra domare oavsett om det formellt är jäv eller inte. Man kommer givetvis att iakta en försiktighet.

Men i grunden kan det väl knappast vara jäv att man lyssnar till ett föredrag som ges som en information om polisarbete. Samma information kan man sannolikt inhämta på annat sätt. Några sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut på Nämndemannaföreningens möte.

Skulle detta vara jäv har rättsväsendet problem. Tidigare har det ju klargjorts att en domare i normalfallet inte är jävig för det att hon eller han är med i Rotary, ordensliv eller har annat föreningsengagemang. Se JK:s beslut 2769-97-21. På Rotary konverserar rådmannen med poliskommissarien och försvarsadvokaten. Så ska det vara och inte medför det jäv. Lika lite är det jäv att höra några poliser berätta om sitt arbete i en spekulativ utredning.SvD, DN

2012-10-28

Kristdemokraternas lidbomeri

Att realpolitikern Reinfeldt ibland har problem med värdegrundstunga och ideologiska Kristdemokraterna blir mer och mer uppenbart. Kristdemokraterna verkar ha övertagit det socialdemokratiska så kallade Lidbomeriet som dominerade det tidiga 70-talet. Med Lidbomeri avses ett blint användande av lagstifning för politiska avsikter. Juridiken får inte stå i vägen för politiken. Denna gång handlar det om signaler om att möjligen inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lag. FN:s barnkonvention låter väl bra men är en riktig gummistadga som kan användas i vilka syften som helst. Exempelvis har kristdemokratiska företrädare med FN:s barnkonvention i handen animerat argumenterat mot ensamståendes och samkönades adoptioner samt samkönade äktenskap. 

Återigen gör Kristdemokraterna ett populistiskt utspel kring något som inte kommer att realiseras. Tidigare har det bland annat handlat om civilkuragelag och Göran Hägglunds berömda vallöfte om sänkt bensinskatt.  Nu berättar barn- och äldreminister Maria Larsson att hon utfärdat direktiv till en utredning som ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.

Det är befriande att läsa dagens klarsynta ledare i Expressen där man under rubriken "Fluff skyddar inte barnen" noterar att Kristdemokraterna har fått Moderaternas eftergift att låta utreda för- och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svenska lag. Gemene man tycker självklart att det är bra att barnets bästa alltid ska vara utgångspunkten när det gäller barns rättigheter. Men sätter man sig in i Barnkonventionen inser man att konventionen ger utrymme för tolkningar vad som är barnets bästa. Man bör i det sammanhanget komma ihåg att just kristdemokratiska politiker använt barnkonventionen för argumentera mot samkönades adoptioner och samkönade äktenskap.

Vi har ratificerat hundratals av FN:s konventioner och givetvis ska vi efterleva dem i vår lagstiftning men att välja ut någon av dem och göra dem till lag är fullständigt inkonsekvent. Det finns när det gäller Barnkonventionen ingen internationell domstol som kan pröva ärenden utifrån stadgan och därmed ge enskilda upprättelse och skapa praxis för konventionsstaterna. Annat är det med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna vilken inkorporerats som svensk lag. Den konventionen, som sannolikt skulle kunna komma i konflikt med Barnkonventionen, kan prövas av Europadomstolen.

De som livligt förespråkar Barnkonventionen som lag tycks fastna i konventionens tredje artikel. Där stadgas att man vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska låta barnets bästa komma i främsta rummet. Det är en självklarhet men svårigheten ligger i att avgöra vad som är barnets bästa. I blogginlägget "FN:s barnkonvention skulle kunna innebära att Haddele utvisas" visar jag på att det i Barnkonventionen som lag skulle kunna få väldigt egendomliga följder vid rättstillämpning.

Maria Larssons utredningsdirektiv är öppna och bra. Resultatet är förutsägbart. Någon Barnkonvention som lag blir det inte. 

2012-10-27

Det stockholmska perspektivet

Stockholm är en vacker och bra stad. Men Stockholmsperspektivens dominans är osunda. 

När man som jag, efter 52 år i Stockholm, insett att man kan bo någon annanstans i landet blir det en del kritiska funderingar kring de stockholmska perspektiven som är så dominerande i samhällsdebatt och media. Sverige har 9,5 miljoner invånare. Drygt åtta miljoner bor utanför Stockholm. I Skåne är vi 1 250 000 invånare och de flesta tycker att Stockholm ligger 60 mil åt fel håll. Från Malmö till Berlin är det 42 mil. Själv går jag ned till Triangeln och har 18 minuter till Kastrup. Resan till Köpenhamns Hovedbangård tar drygt en halv timma.

För något år sedan var det strejk bland säkerhetsvakterna på Kastrup. I svensk riksmedia skrev man att strejken orsakade förseningar till och från Sverige. Att kanske två miljoner svenskar har Kastrup som "sin" flygplats verkade ha gått redaktörerna förbi.

Ytterligare ett tydligt exempel på storstadsperpektiv mötte jag i morse på TV4 Nyhetsmorgon. Kjell Marainen från Nedre Soppero i Norrbotten vann tio miljoner på en trisslott.  Mariainen fick frågan vad han skulle göra för pengarna och svaret kom snabbt. -Jag ska reparera mitt hus. Programledaren, som förvisso är bördig från Småland, kontrade: -För tio miljoner kan du köpa tre, fyra hus.

Nu tillhör jag de privilegierade som varit både i Nedre och Övre Soppero. I Nedre Soppero bor det nog bara 50 personer och det är väl sällan något hus är utbjudet på försäljning. Men det är tämligen uppenbart att man för tio miljoner får fler än tre/fyra hus. Men i Stockholm, Göteborg och Malmö blir det det kanske bara tre hus för tio miljoner.

Det är bra att tio miljoner hamnar hos en medarbetare i Sameradion och i Norrbotten. Tur att de finns landsortstidningar. Norrbottenskuriren har rubriken "Ny mångmiljonär i länet" och låter beräta att lotten är köpt på OK/Q8 i Vittangi. Där har jag köpt ett dussin korvar och tankat några hundra liter bensin. Men någon trisslott har jag aldrig köpt där.2012-09-29

Man får inte riva hursomhelst

Detta inlägg är mest skrivet på skämt och visar att allt inte är så lätt som man tror. Miljölagstiftningen är viktig. Det är bra att Råsunda rivs så att det blir lite trevligare i Råsunda. Den nya nationalarenan är dessutom, om jag inte missminer mig, uppförd på gammal prästgårdsjord vilket garanterar att det kommer att bli bra. 

Jag läser i DN att det blir rivningskalas i Solna den 22 november när den sista matchen spelas på Råsunda - hemmaarena för AIK. Det är en kul idé att fansen nu kan ta med sig lite jord från gräsplanen eller ges möjligheten att i vardagsrummet stoltsera med en sittplats från norra läktaren. På platsen där Råsunda nu står ska det byggas 700 lägenheter av PEAB och Fabege AB.

Men som peitmäter måste jag naturligtvis reflektera över om det legalt sett är möjligt att påbörja en rivning genom att låta en fotbolsspublik hjälpa till. Innan en rivning påbörjas ska nämligen byggherren lämna in en rivningsanmälan till kommunen.  Om så skett i Solna vill jag låta vara osagt. Jag har dock svårt att tro att kommunens tjänstemän skulle säga ja till att 10 000 människor får ta med sig Råsundartefakter.  Av rivningsplanen skall nämligen framgå hur rivningen kommer att göras och hur materialet tas omhand.  Genom rivningsanmälan ska kommunen kunna följa upp hur byggherren hanterar byggavfallet.

Viktigast är att man försäkrar sig om miljöfarligt avfall inte blir kvar i kretsloppet. Och vem vet. Kanske tar fansen med sig mögelangripna delar av byggnaden och tänk om jorden på fotbollsplanen är kontaminerad efter allt konstgödsel och gummidobbar.

Nu funderar jag på om det finns någon byggnad som jag skulle vilja plocka rivningsavfall från. Möjligen någon gammal skola man gått i. Fast ett är säkert. När det blir arvsskifte efter någon gammal AIK:are är risken stor att jorden från fotbollsplanen åker på återvinningen.

2012-09-22

FN:s barnkonvention skulle kunna innebära att Haddele ska utvisas

Den som tror att beslut eller domar grundade endast på en tolkning av FN:s barnkonvention skulle resultera i att tvååriga Haddele får stanna i Broby misstar sig. På goda grunder hävdar jag att barnkonventionens presumerar att barnets bästa är omvårdnad av föräldrarna. 

Haddile ska utvisas till Frankrike
Med sorg läser vi om tvååriga Haddile som vistas i ett familjehem i Norra Skåne och som efter Migrationsverkets beslut ska föras till Frankrike för att där återförenas med sin mor. Enligt mediauppgifter är dock modern försvunnen.

Bakgrunden är att Haddiles mor 20 dagar efter nedkomsten försvann från Sverige. Moderns make, som ej är biologisk pappa, tog hand om Haddile, men efter två månader kom hon in till sjukhus efter att ha misshandlats. Därefter tvångsomhändertogs hon och placerades i ett tryggt familjehem. Nu menar Migrationsverket att man följer lagstiftningen och  EU-praxisen som säger att huvudregeln är att ett barn ska återförenas med modern.

Ska barnkonventionen vara lag?
Socialdemokraterna är snabbt ute och vill ändra lagen som ju tidigare innehöll det mindre precisa begreppet "humanitära skäl".  Själv blir jag inte riktigt klok på om det handlar om tillämpning av lag om vård av unga eller utlänningslagen. Möjligen är båda lagarna tillämpliga.  Ola Mattsson, biträdande chef för Sverigeprogrammet Rädda Barnen, säger i TV4 Nyhetsmorgon, att Rädda Barnen vill inkorporera FN:s barnkonvention som svensk lag. Lite förenklat menar han att detta skulle betyda att "barnets bästa" sätts före eventuell tolkning av annan lag.

Personligen tror jag inte att FN:s barnkonvention ska vara lag. I stället ska vi försäkra oss om att lagarna överensstämmer med barnkonventionen, så kallad transformering. Det finns en övertro på FN:s barnkonvention som är osund. Artiklarna i konventionen är ganska oprecisa och på goda grunder tror jag att en tillämpning av FN:s barnkonvention i fallet Haddele skulle innebära att man kom till samma slutsats som Migrationsverket nu gjort. I artikel 3 i FN:s barnkonvention uttalas nämligen att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel sju anger blanda annat att ett barn har rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem

Här presumeras alltså omvårdnad av föräldrarna som det bästa. Genom artikel 8 garanterar konventionsstaterna att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande. Vidare gäller att konventionsstaterna ska ge lämpligt bistånd och i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet.

För mig är det uppenbart att en myndighet eller domstol som skulle besluta i eller avkunna en dom med barnkonventionen som lag skulle kunna komma fram till att en tvåårig fransk/algerisk flicka ska återförenas med sin mor. Det verkar inte som om opinionen just nu tycker att det är en bra slutsats.

När Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skriver att Migrationsverket läser FN:s barnkonvention som fan läser bibeln har han uppenbart missat en del. Dels att Migrationsverket läser lagen och inte FN:s barnkonvention. Att Lindberg inte läst barnkonventioen är uppenbart.

Jag hoppas att Migrationsdomstolen kommer fram till rätt beslut när det gäller vad som är bäst för Haddele. Just nu känns det som att hon ska få stanna i Göingebygden.

Kvällsposten, Aftonbladet, Aftonbladet, Sveriges Radio, SvT, SvD, SvD, DN

2012-09-17

Nu tänkte Magdalena Ribbing fel

Vett- och etikettexperten Magdalena Ribbing tillhör mina favoriter. Det är bra med någon som vet besked och kan berätta att det är okej att skeda upp ärtorna på tallriken. Men idag blev jag besviken när hon kommenterade jippot att man via ett engelsk företag för några hundralappar kan köpa sig titeln lord eller lady. Till Aftonbladet säger hon att det är sorgligt och patetiskt och att det är totalt meningslöst med en sådan införskaffad titel. -Man blir ju inte fin, säger Ribbing.

Adelstitlar och förläningar är spännande men inte kan väl Magdalena att man genom blodsband eller kungligt dekret blir "fin. Lyckligtvis hittar jag en gammal text från henne som går i motsatt riktning. För några år sedan skrev hon om begreppet överklass och gav en känga till bratsen på Stureplan, Båstad och San Tropez. Ribbings skrev:
Men visst vore det bra att slippa dessa klassbegrepp. De saknar rimlig betydelse. Många som kommer från ett hem utan överflöd kan uppföra sig avsevärt bättre än många som fötts med den inte längre betydelsefulla silverskeden i munnen.
Lite rolig är hon.

2012-09-14

Kd borde släppa lex Stålmannen

Jag tar mig för pannan när jag läser hur kd:s rättspolitiske talesman, Caroline Szyber, väljer ett utomordentligt dåligt tillfälle att åter propagera för lex Stålmannen. Att Szyber också är jurist gör argumentation mer anmärkningsvärd. På SvT Debatt skriver hon:
TUNNELBANERÅNET Filmen där en rånare överfaller en man som ramlat ner i tunnelbanan har spridits som en löpeld. Hur är det möjligt att agera så hänsynslöst? Händelsen visar att den civilkuragelag som Kristdemokraterna länge förespråkat behövs mer än någonsin. 
Att vid en händelse då en hänsynslös och vidrig rånare muddrat en berusad person som fallit ned på ett T-banespår börja tala om civilkurage är rent vämjeligt. Hon fortsätter: 
Men är det verkligen okej att inte försöka påkalla hjälp eller meddela SL att det ligger en person på spåret? Nej, det tycker nog få av oss.
Kristdemokraterna vill införa en utvidgad skyldighet att ingripa vid sådana tillfällen – en så kallad civilkuragelag.
Få av oss tycker att det är okej att inte ingripa eller slå larm när någon utsätts för livsfara. Men en civilkuragelag, typ lex Stålmannen, ändrar inte beteendet hos de som eventuellt nonchalerar.

Vad värre är att kd helt tycks missa att det redan finns en mängd lagar som som kan betecknas som civilkuragelagar.

Gemene man vet knappast vilket lagrum som gäller men av kd:s rättspolitiske talesperson skulle man önska mer innan hon fattar pennan.
2 kap. 1 §  lag (2003:778) om skydd mot olyckor har följande lydelse:
Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.
 Detta är en bra lag men det är knappast straffsanktionen som gör att de flesta inte skulle tveka att i samma situation ingripa eller slå larm.

SSläpp det populistiska snacket om civilkuragelag och lyssna på regeringens utredare Olle Abrahamsson, rättschef på justitiedepartementet. Han konstaterade att civilkuragelagar inte har någon effekt i de länder där sådana lagar finns.  De som inte griper in och hjälper till skulle inte ändra sitt beteende om det vore straffbart. Det är dessutom risk att viljan att vittna minskar om folk riskerar att åtalas för att inte ha hjälpt en nödställd.

Låt osss nu hoppas att Caroline Szyber lägger ned detta med civilkuragelag som hon tar upp på SvT Debatt en gång i halvåret.

SvD, DN, Sydsvenskan, Göteborgsposten

2012-09-11

Tyresö kommun spårar ur

När man inte bor i Stockholm är det lätt att missa väsentligheterna i storstadsregionen.

Stackars Tyresö kommun som nu hamnat i en absurd folkomröstning. På söndag ska man folkomrösta och säga JA, NEJ eller rösta blankt till följande fråga:

Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?

Numera gäller att  om tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting står bakom ett förslag om folkomröstning så ska det verkställas om inte två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning. Att folk skriver under vilka listor som helst är välkänt men det är lite tragiskt att kommunfullmäktigeledamöter i populistisk anda inte orkar stå emot sådana här förslag.

Det är absurd att komplicerade taxor blir föremål för folkomröstning. Äldre och funktionshindrade hade varit mer betjänta av om Tyresö kommun sluppit kostnader för en meningslös folkomröstning som knappast kommer att engagera kommuninvånarna. Vi väljer förtroendevalda på valdagen för att de ska besluta i frågor om budget och avgifter. Socialdemokraterna och vänsterpartiet tar inte ansvar i opposition när de driver folkomröstning. Det kan straffa sig när man småningom kommer i majoritet.

2012-09-09

Lämna Lars Vilks ifred

Den senaste tiden har det varit stort debacle kring konstnären filosofie doktor Lars Vilks. Bakgrunden är att han kommer att delta i  en konferens för antiislamister i New York.  När han ifrågasätts i media försvarar han sig och gång efter annan blir det väldigt märkligt. Till Aftonbladets kultursida säger han bland annat:
Om Ku Klux Klan bjudit in mig hade jag åkt dit. Fast mer av kuriösa skäl. De är ju så meningslösa numera. 
Det är uppenbart att Vilks i sitt förhållande till media är lika provocerande som han är i sin "Land art".

Men varför låter man inte Vilks vara ifred. Sannolikt är han den i Sverige som lever under det kanske allvarligaste dödshotet. Han har utsatts för attentat och människor har dömts för långt gångna planer till mord. Vilks lever med ständigt livvaktsskydd och har en mycket begränsad rörelsefrihet.

Mot bakgrund av den press Vilks lever under är det inte underligt att det blir fel. Är man ständigt hotad är man tillåten att ha grumliga tankebanor och dra felaktiga slutsatser även om man i övrigt är en rationell person.

Pressen bör lämna Vilks ifred.

Aftonbladet, Dagen

2012-09-03

UFO stoppar flygtrafik idag

Jag läser i Göteborgsposten nu på morgonen att "Lufthansa utlyser ny strejk" Själv trodde jag att de var facken som utlyste strejk och att arbetsgivarna möjligen kan svara med lockout.

Fast det är lite roligt att det tyska facket för kabin- och flygplatspersonal heter UFO (Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation e.V).

2012-09-01

Läs på Thorwaldsson

LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson intervjuades idag i SR P1:s lördagsintervju. Det var inte många budskap han fick ut eftersom han pressades om LO:s beslut om en non-profitprincip. Det vill säga ett stopp för "orimliga" vinstuttag i den skattefinansierad välfärdssektorn - vård, skola omsorg.

Två gånger upprepade Thorwaldsson skrönan om "blöjvägningen" som ett exempel på girighet bland vårdföretagare. När det gäller den detaljen måste Thorwaldsson ha missat att blöjvägning handlar om att ge rätt inkontinensskydd och inte för att snåla på blöjor.

Att hitta brister hos giriga företag är inte svårt och då är det synd att han vidareförmedlar felaktigheter. I stället kanske han borde fråga medlemmarna i LO-förbundet Kommunal  hur det egentligen är. Men det är klart. Kommunals ordförande Annelie Nordström uttalade nyligen i den norska tidningen Finansavisen, a propos välfärdsföretag som går med vinst,  att alla företag måste gå med överskott över tid för att de ska fungera. Nordström pekar i stället på att problemet med vård och omsorg bottnar i att resurserna är för små. 

Det blir jobbigt för LO när man populistiskt ropar på vinststopp. Under Almedalsveckan sa Annelie Nordström: 
När det gäller vad LO tycker, så är Kommunal en av medlemmarna i LO. Det finns bara 14 medlemmar i LO, och då har man en demokratisk kongress. Kongressen tyckte något på två områden: 1. Ta bort LOV. 2. Att non profitföretag är bättre än vinstföretag. De åsikterna kan du inte trä på Kommunal idag. Vi har ett annat förhållningssätt i den här frågan, och vi förlorade debatten på LO-kongressen. Däremot kommer det att ske en stor utredning inom LO nu där man kommer att jobba vidare med de här frågorna. Men LO är ett särintresse.
SvD, DN
Lördagsintervjun


2012-08-30

Rappakalja från TT och adekvat kausalitet

TT gick under kvällen ut med ett telegram om olycksutredningen efter en tragisk spårvagnsolycka i Göteborg i början av året. TT:s rubrik är "Förare fick klartecken vid olycka". Denna rubrik saknar helt och hållet relevans vid denna händelse där en 17-årig flicka omkom efter att ha klättrat över kopplet mellan två vagnar samtidigt som spårvagnen sattes i rörelse.

Den som läser detta kan ju tycka att det verkar skumt och man anar att det brustit i något tekniskt system. TT:s kortfattade text ger ingen ytterligare klarhet.

Men vad var det då som timade?

Flickan och hennes kamrater hade bråttom till ett tåg från Göteborgs central. På Drottningtorget står ett spårvagnssätt och flickans sällskap valde att gena genom att klättra över kopplet på mellan vagnarna. När flickan tog sig över kopplet startade tåget och hon släpades under spårvagnen.

Det är viktigt att man försöker minska risker. Att någon dör är katastrofalt och ofattbart. Göteborgs spårvägar tar sådant här på allvar. På moderna spårvagnar kan man inte klättra mellan vagnarna. Spårvägen låter även montera staket för att försvåra passage mellan spåren.

Men när TT skriver ett kortfattat telegram och sätter en fullständigt irrelevant rubrik blir ingen klokare. Saningen med ett s.k. "klartecknet" var att föraren fick klarsignal och därmed körde iväg.

Kanske skulle textredigerarna på TT studera detta med adekvat kausalitet. Om till exempel blixten slår ned i en hästdroska som genom kuskens misstag kommit på avvägar, så kan inte skadestånd yrkas med motiveringen att blixten inte hade träffat droskan om inte kusken kört fel väg.

SvD

Uniformspetimäter

En turbanklädd sergeant vid den stolta
Kanadensiska ridande polisen (RCMP)
Jag läser i Dagen att norska soldater nu får bära religiösa symboler. Då mäste jag vara petimäter och påstå att norska soldater burit religiösa soldater sedan uniformsupplösningen och sannolikt även för dem. De bär nämligen norska riksvapnet vilket i likhet med det svenska toppas av en krona med ett kors.

Annars tycker jag att det är bra att det numera är tillåtet för norska soldater får bära turban, hijab eller kalott till uniform. I den svenska försvarsmakten är det sedan några år tillåtet med kippa, turban och huvudduk.

UPDATE: Den 31 augusti skriver även Kyrkans Tidning om detta. Man citerar den danska tidningen Kristeligt Dagblad som även berättar att den norska polisen 2009 beslutade sig för att inte tillåta religiösa symboler till polisuniformen. Den svenska polisen öppnade genom sin nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 för att polisen tillåter att en medarbetare i enlighet med sin religiösa tro ges möjlighet att bära turban, kippa eller huvudduk i tjänsten. Turbanen, kippan respektive huvudduken ska anpassas till form och färg och uniform.

Det är rätt egendomligt att majoriteten av danska försvarspolitiker idag uttalar att man inte vill gå i Norges (Sveriges) fotspår. Forsvarsordfører for Socialdemokraterne Bjarne Laustsen er ikke i tvivl.

-Religiøse symboler skal fylde så lidt som muligt i offentligheden. For mig er det at tro en privatsag, og derfor behøver man ikke skilte med det. Jeg synes man bør bibeholde uniformen, da det gør det lettest for alle, säger exempelvis socialdemokraten Bjarne Laustsen, ordförande i Folketingets försvarsutskott, till Kristeligt Dagblad.

Världens fest

Nu är det åtta dagar kvar till Världens fest i Malmö. Nästan 3 500 personer kommer.


Barn i träd

Lycka

2012-08-06

-Lugnet är duktig på representation, sa kommunalrådet Bucht i Haparanda

Kommunalrådet Sven-Erik Bucht (s) i Haparanda avtackade i början av 2009 Kristina Lugnet som kommundirektör i Haparanda. Med facit efter dagen är det närmast ironiskt att läsa att Bucht talade om glitter och glamour och att hon är duktig på representation. SIC!

Generaldirektör Krístina Lugnet kommer att få lämna Tillväxtverket. Det blåser på¨toppen och hon har uppenbarligen inte haft koll på ivriga medarbetare på denna myndighet där många har en bakgrund i näringslivet. Det är inte helt osannolikt att dessa tagit med  sig en representationspraxis som kan vara acceptabel i näringslivet. Skillnaden är att man i staten har ansvar för det allmännas pengar. I näringslivet svarar man inför aktieägarna och några företagsevent måste till för att hålla upplevelseindustrin under armarna.

Jag vet att Kristina Lugnet var en omtyckt och framgångsrik kommunchef i Haparanda och hittar en närmast ironisk artikel i Norrländska Socialdemokraten. Kommunalrådet Sven-Eric Bucht höll tal till Lugnet och sa:
Jobbet framför allt, du har verkligen brunnit för uppgiften och fått saker gjorda. Bryr sig alltid om, du har ett stort socialt patos och är duktig på att underhålla kontakter. Det tredje draget, allt ska se ut något för världen, det får gärna vara glitter och glamour och du är duktig på representation. Inte konstigt att de utser dig till generaldirektör.


Oj då. Förutsåg Bucht något?
DN, DN, SvD

2012-07-25

Eskil Erlandsson och Stureplanscentern

Igår var landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) sommarvärd i SR P1 Sommar.  Han framträdde som en jordnära, trygg om än blyg politiker. 55 år gammal blev han för några veckor sedan pappa för första gången. -Jag vill att min son ska kunna springa barfota i en betad hage. Att han ska lära sig namnen på gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Att han ska veta var maten kommer ifrån, sa Erlandsson.

Idag besökte jag, för första gången, Årsta holmar mitt i Stockholm. Alla som åkt tåg till Stockholm har passerat över dessa öar när de åkt över Årstabroarna.  Men få har varit ute på dessa holmar som normalt bara kan nås med båt eller en 200 meter lång simtur från Årsta. På Årsta holmar finns bara en gård och vegetationen är tät. Mitt i Stockholm har här några bävrar byggt bo och de får vara i fred.

I Stockholm har Centerpartiet posten som stadsmiljöborgarråd och man skulle önska att denna partibroder till Erlandsson hade samma känsla som honom. Men ack nej. Borgarrådet Per Ankersjö beskriiver sig som en liberal centerpartist och är långt ifrån de klassiskt gröna centerpartisterna.

För ett år sedan föreslog Per Ankersjö och Centerna i Stockholm,  att man skulle bygga en bro till Årsta holmar och "anlägga en riktig city-beach med krog och nattklubb". Sprit och festande är mer intressant för Stockholmscentern än skyddad naturområden. Men lyckligtvis segrar förnuftet. Nu pågår i Stockholms stad ett arbete med att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar för att skapa ett naturreservat med stöd av miljöbalken. Detta innebär att området får ett långsiktigt skydd.

På SvD Brännpunkt uttalar sig Ankersjö de n13 januari 2012. Han säger:
Så på frågan om det är för skalbaggarna eller för människan som vi vill bevara våra grönområden är svaret för mig och Centerpartiet enkelt, det är självklart för människans skull. Jag kan inte, likt vissa ekologister och miljöpartister, anse att skalbaggarnas rätt att husera ensamma i grönområdena trumfar människors möjligheter att få vistas ute i naturen. Vi i Centerpartiet vill ha en stad för människor att leva i helt enkelt.
Jag har bott i Stockholm i 53 år utan att ha varit där. Men jag har njutit av att veta att är finns en biologisk mångfald och orörd natur. Jag har kunnat leva i Stockholm utan att ha varit ute på Årsta holmar. Ankersjö uttalar sig uppenbart för Centern men någonstans känner jag att Eskil Erlandsson har en annan syn på tillvaron.

Centern har i flera opinionsmätningar det senaste året hamnat under fyraprocentgränsen. Kanske är denna traditionsrika folkrörelse på väg att försvinna. Om historien om Centern som ett "före detta parti" kommer att skrivas är det sannolikt att den s.k. Stureplanscentern kommer att tillskrivas rollen som de som knäckte partiet.

Bloggar om , , ,

2012-07-18

Ship to Gaza - Om kommuner och utrikespolitik

Idag anlöpte skonaren S/V Estelle Malmö hamn. Hon är ett av fartygen som deltar i aktionen Ship to Gaza med syftet att segla med förnödenheter till Gaza som ju är försatt i blockad av staten Israel.

Opinionssidan i Sydsvenskan skriver idag tre vänsterpartistiska politiker om Ship to Gaza. De politiker som skriver är tvivelsutan företrädare för kommunen eftersom det handlar om kommunalråden Hanna Gedin och Hanna Thomé samt ordföranden i kulturnämnden, Daniel Sestrajck.

Allt har hitintills tytt på att Ship to Gaza är ett fredligt projekt med humanitära syften. Det är därför inget att säga om kommunalpolitiker vill skapa engagemang kring den tragiska situationen för palestinierna i Gaza. Men vissa citat i texten väcker frågor. De skriver blanda annat:
För Malmö stads rödgröna majoritet är det viktigt att göra vad vi kan för att bidra till en lösning på konflikten. 
Nu är det dock så att utrikespolitik, enligt kommunallagen, inte är en kommunal angelägenhet. Detta gäller oavsett hur gott uppsåtet än är. Det är staten som ansvarar för utrikespoliiiken. Kampen för internationell  solidiaritet får kommunpolitiker ägna sig år som privatpersoner men inte som kommunalpolitiker. De vänsterpartistiska politikerna påstår att Malmö stad just nu ser över problematiken med varor som produceras på ockuperad mark. Jag menar att en sådan utredning knappast kan resulterar i ett direktiv att bojkotta sådana varor. Det skulle strida mot vad som är kommunens kompetens.  Utrikespolitik är inte kommunernas kompetens.

 Bloggar om


2012-07-16

Egendomlig debatt om Eurovision Song Contest

I Aftonbladet i torsdags skriver tre hotelldirektörer i Stockholm under rubriken "Grattis Danmark  vinnare i ESC 2013". De menar att beslutet att lägga finalen i Malmö är en samhällsekonomisk skandal eftersom vi tar hem ett internationellt jätteevenemang och sedan skänker bort en massa möjligheter till marknadsföring, skatteintäkter, näringsintäkter och tillväxt till vår granne Danmark.  Hotelldirektörerna radar upp mängder av argument som ger vid handen att mycket av evenemangets intäkter kommer att hamna Danmark.  I sak må de ha rätt i mångt och mycket men nog blir man lite förvånad när de bland uteblivna intäkter radar upp "uteblivna landningsavgifter".

Särskilt egendomligt är det att tre hotelldirektörer i Stockholm beklagar sig för uteblivna hotellnätter. Stockholm må ha 17 000 hotellrum att jämföra med Malmös 4 000 rum. De flesta som frekvent besöker Stockholm vet att staden redan idag har för få hotellrum. Kanske borde hotelldirektörerna yvas över problemen i vardagen i stället för i samband med en  unik händelse som att Sverige står som arrangör för ESC.

Hotelldirektörerna må vara duktiga i sin argumentering men nog framskymtar avundsjukan när det skriver:
SVT motiverar beslutet med att det blir ett lyft för ett mångkulturellt Malmö. Tyvärr kommenterar man inte att man ger bort större delen av den ekonomiska vinsten med arrangemanget till ett land som i mångt och mycket inte delar samma åsikter vad det gäller mångkultur och migration.
Idag berättar Sydsvenskan hur avtalet mellan SVT och Malmö ser ut. Av detta framgår att en semifinalerna kommer att ligga just i Köpenhamn. Detta gör att evenemanget blir en gemensam angelägenhet för både svenskar och danskar. Det är givetvis bra och gynnar båda länderna och evenemanget i sin helhet. Det är bara att konstatera att det ligger i tiden att stora evenemang numera är bilaterala. Där har Malmö klara fördelar framför Stockholm. Hockey-VM 2012 var inte direkt någon success.