2006-06-10

EU proklamerar 2007 som temaår kring "Lika möjligheter"

Europeiska rådet och Europaparlamentet har beslutat att utse 2007 till ett temaår kring "Lika möjligheter" - "European Year of Equal Opportunities for All".

Efter att ha jobbat med olika diskrimineringsgrunder under några år har det blivit uppenbart för mig att grunden för all diskriminering är lika. Motverkande av diskriminering handlar om respekt för människor och metoden mot diskriminering är likabehandling.

Under temaåret kommer begrepp som rättigheter, representation, erkännande och respekt stå i fokus och arbetet kommer att beröra många områden från arbetsliv till socialskydd.

Jag önskade att fler människor i vårt land förstod hur viktigt EU tycker att likabehandling är och att vi får skörda frukterna av att kommissionen nu skall verka för att informera medborgarna om villka rättigheter de har inom EU. Vi måste alla bli medvetna om att vi inte skall acceptera att bli diskrimerade på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion, handikapp, ålder eller sexuell läggning.

EU bygger ett bättre Europa - Kan vi förstå det?

Mera information om temaåret finns på: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=162

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: