2011-09-29

Baggisbrott största nyheten

Detta med hur media viktar nyheter är väl något som man i allmänhet inte bör fundera så mycket på. Journalister gör givetvis sina professionella bedömningar och man ska ha respekt för yrkeskunnande. Men ibland blir även de mest kompetenta redaktörer fartblinda. Om det handlar om nyheter som rör journalistens egna arbetsområden förstoras de ofta och får orimliga proportioner.

Med viss förvåning konstaterar jag att Dagens Eko nu på morgon har en nyhet om efterforskande av källa som förstanyhet. Chefen för Södertörns polismästardistrikt har kallat in en utredare och möjligen pressat honom på om han lämnat negativa uppgifter till media.

Att en polischef efterforskar källa är naturligtvis helt i strid med tryckfrihetsförordningen. I sak kan det bli frågan om tjänstefel och möjligen rendera böter och disciplinär åtgärd från arbetsgivare. Det är givetvis generande för polismästare Jan-Olov Onshagen som är jurist i botten. Möjligen tycker jag inte att det bandade inslaget är solklart efterforskande av källa.

Men samtidigt måste det vara väldigt svårt att vara polischef och ha medarbetare som hävdar källskydd och anonymitet samtidigt som de sätter sig i samtal med chefen och spelar in samtalet utan chefens vetskap. Det är ett beteende som inte känns förtroendeskapande. Förvisso är det inte olaglig att spela in ett samtal om man själv är närvarande men det är ett tveksamt förfarande särskilt om man i andra sammanhang inte verkar ha problem att offentligt framföra kritik mot sin arbetsgivare.

Visst är det viktigt att sådant häruppmärksammas. Men är det rimligt att detta baggisfall är förstanyhet? Eller förblindas journalister av sådana nyheter som har anknytning till den egna professionen.

2 kommentarer:

Pezster sa...

Jag tror knappast en polischef som inte förstår lagen går under kategorin "baggisbrott".

Per Westberg sa...

Jag måste ju skriva lite på rubriken. Men frågan är om det är så solklart om man lyssnar på inspelningen.