2011-02-02

Visst kan man turista i Egypten

Jag hörde idag en kvinna på SR Ring P1 som talade om något som hon kallade "ett ansvarsfullt resande". Hon menade att man genom att resa till ett odemokratiskt land stödjer totalitära regimer.

Själv har jag tolkat ansvarsfullt resande som att man reser på destinationer där naturen inte exploateras för hårt eller att man till exempel använder sig av resebyråer som har program för att bekämpa sexturism.

Jag är inte helt säker på att turism alltid är fel i odemokratiska länder. Det är väl ganska uppenbart att just det faktum att många svenskar besökt Egypten innebär att många nu är engagerade i händelserna där. Även om detta på inte sätt är avgörande bidrar det till att stödja krafter som vill förändra. Även om fattigdom och klasskillnaderna är enorma i Egypten är det trots allt många som får sin utkomst från turistnäringen. Detta i sin tur innebär att några får ett större välstånd. Med ökat välstånd ökar chanserna för en positiv samhällsutveckling.

Mellan 2000 och 2008 minskade barnadödligheten i Egypten från 47 till 23 stycken per tusen barn 0-5 år. Analfabetismen bland vuxna minskar med cirka en procent per år.

Om turismen bidragit till detta vet jag inte men det är inte osannolikt. Att turismen bidragit till att stärka diktaturen har jag svårt att tro.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi ska turista i diktaturer därför att då kan inte förtrycket passera i det fördolda. Genom att möta människor i landet sprids bilden av diktaturens förtryck ut i världen. Genom berättelser, film och bilder. Så åk till en diktatur prata med folk. Fota och filma vad du ser och sprid ut det på nätet.

Men om man vill sitta i ett glashus och fördömma människor ur ett politiskt eller moralisk perspektiv finns det alltid någon orsak att kritisera och inte åka till något land. Även Sverige.

Totte B