2011-08-07

Skärgårslandstingsrådet gick på grund i veckan


Foto: Kustbevakningen, sållningsinstrument

Den politiker som gjorde bort sig mest i veckan var nog det centerpartistiska miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson i Stockholm. Karlen tycker att det är okej att köra båt på fyllan. Man tar sig för pannan.

I veckan skrev tidningen Skärgården med braskande rubriker att skärgårdskrogar drabbas hårt av den nya sjöfyllerilagen. Även regional-tv, SvT ABC, följde upp den så kallade nyheten.

Krögare baklagar sig
Med utgångspunkt från en enskild krögare, som hävdar att hans krog drabbats av 20-procentigt intäktsbortfall på grund av strängare båtfylleriregler, låter man göra ett reportage. Att krögaren drabbats av intäktsbortfall kan givetvis ha många orsaker men både media och skärgårdslandstingsrådet ser honom som ett sanningsvittne.

Nya regler motverkar fylla på sjön
Men vad handlar då de nya bestämmelserna om?
Sedan den första juni 2010 finns en fast gräns på 0,2 promille för sjöfylleri. Det vill säga i princip samma nolltolerans som gäller i trafiken. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför fartyget och personer ombord, med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande, omfattas av reglerna. Även när det gäller grovt sjöfylleri har straffansvaret utvidgats för de fartyg som omfattas av promilleregeln. Den som har en promille alkohol i blodet eller mer döms i normalfallet för grovt sjöfylleri. Lagen innebär också att Kustbevakningen och Polisen får göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten i svenska vatten.

Detta var en efterlängtad lagändring för att minska sjöfylleri och bus på sjön och det är fullständigt absurt att på lösa grunder ta denna lag som intäkt för att det går sämre för en skärgårdskrog. Jag har svårt att tro att något sällskap väljer bort ett skrovmål på lokal bara för att skepparen inte kan ta sig några glas vin. Om så, mot förmodan skulle vara fallet, tror jag att vi får ta den olägenheten.

Landstingsrådet måste tillhöra en snedseglad Stureplanscenter
Det blir då fullständigt befängt att Gustav Andersson förnumstligt står i tv och menar att lagen är fel. Denna bergslagsson vet att det nog ska gå bra att ta några järn på skärgårdskrogen för att sedan fatta post vid rodret och navigera bland kobbar och skär i 30 knop.

Veckans knäppaste och minst genomtänkta politiska utspel. Landstingsråd måste vara mer omsorgsfulla innan de gör sina utspel.

Sjöpolisen i Stockholm klargör att sedan den nya lagen om sjöfylleri trädde i kraft förra året har antalet som Sjöpolisen i Stockholm tagit för sjöfylleri minskat till hälften, jämfört med samma period förra året. Detta talar för att lagändringen nått sitt syfte. Färre olyckor, färre drunkande.

Men skärgårdslandstingsrådet tycker att det är okej att dricka lite. Otroligt.

6 kommentarer:

Bengt O. sa...

En klok kommentar. Tyvärr kan artikeln i "Skärgården" endast läsas av prenumeranter. Men på den aktuella förstasida som visas finns ironiskt nog en artikel om två båtkollisioner i förra veckan som kunde ha slutat mycket illa, båda troligen orsakade av sjöfylleri.

När jag hörde på teve en påannons om en "stockholmspolitiker" som ville ändra sjöfyllerilagen tog jag för givet att det rörde sig om miljöborgarrådet Ankersjö, en man som med en imponerande konsekvens lägger fram eller stöder alla förslag som skulle förstöra eller skada Stockholms karaktär, skönhet och levbarhet. Nu var det inte så den här gången men en centerpartist var det. Jag skrattar inombords när jag tänker på Hedlund och Fälldin. Vad skulle dom ha tänkt om dagens centergeneration från Federley till Ankersjö och nu Andersson?

Gustav Andersson sa...

Lagar som stiftas ska vara enkla att följa och ha ett tydligt syfte. Den nya sjöfyllerilagen är fullständigt missriktad eftersom de flesta olyckor sker till sjöss sker med andra typer av båtar än de som lagen omfattar och sker utan inblanding av andra fordon. Den gamla sjöfyllerilagen var tillräcklig för att komma åt sjöbusar som var till fara för sig själva och andra. Denna nya lag innebär också en stor osäkerhet och olust eftersom det inte är tydligt vilka ombord som omfattas. Det är framför allt därför som skärgårdens krogar numera har färre gäster och därmed minskade intäkter, eftersom man inte vågar ta ett glas vin till maten av rädsla och olust för Kustbevakningens kontroller. Fråga gärna båtägare eller skärgårdsbor om de inte avstår restaurangbesök på grund av den osäkerhet de känner inför den nya sjöfyllerilagen.

Självklart ska man inte få vara full när man kör båt, men det finns inget som tyder på att den nya promillegränsen har någon inverkan på sjösäkerheten.

Leif Ekstedt sa...

Gustav/ Vad rätt Du tänkt fast det var fel. Den som kör bilen skall vara nykter! Den som framför farkosten skall vara nykter.
Det är lika bra att se nyktert på tillvaron.

Peter Norberg sa...

Den som har 0,2 - 0,6 promille alkohol är inte full. Den som säger att personer som har åsikt som inte övernsstämmer med egna "har gjort bort sig" är måhända nykter men saknar respekt. Man skall inte vara full när man framför en båt men folk som inte har råd med sommarstugor eller dyra charterresor skall kunna få ta sig en öl eller två när man är ute med sin båt under den efterlängtade semestern.

Anonym sa...

Den svenska alkohollagstiftningen till sjöss är en nykterhets extremistisk vidrighet som saknar sin motsvarighet i alla andra länder i Europa. Ansvarig för detta är förstås INTE vissa underhuggar politiker. Statsministern för alliansregeringen är den ytterst ansvarige för denna juridiska katastrof och avkrävs en förklaring!

Anonym sa...

Sveriges bästa bloggare, fd soldaten och polisen Morgonsur skriver förnuftigt om detta. Jag håller med honom.
http://morgonsur.wordpress.com/2009/12/03/om-sjofylleri/