2011-10-16

Härnösands socialdemokratiska seniorförening på villovägar

Härnösands socialdemokratiska seniorförening anmäler landstinget i Västernorrlalnd och Swedbank i Sollefteå till Diskrimineringsombudsmannen, uppger tidningen Ångermanland. Bakgrunden är att landstinget stoppat kontanthanteringen på vårdinrättningar och patienterna hänvisas att antingen betala med kort eller så får man faktura hemsänd. Swedbank drar man in i sin anmälan eftersom banken meddelat att man slutar med kontanthantering på ett kontor.

Denna anmälan är lite sorglustig.

För det första skulle man kunna förvänta sig att politiskt aktiva har lite koll på Diskrimineringsombudsmannens uppgifter. Det handlar trots allt om en statlig myndighet med en viktig uppgift som inte ska behöva ta emot ogrundat trams som bara kommer att avskrivas eftersom saken faller utanför Diskrimineringsombudsmannens ansvarsområde. Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Man kan fråga sig vilken diskrimineringsgrund som åberopas här. Det ligger nära tillhands att det skulle vara åldersdiskriminering eftersom det är seniorpolitiker som gör anmälan.
Men i hälso- och sjukvården gäller diskrimineringsskydd just på alla grunder utom ålder. Vilken nesa. Att sedan DO skulle ha synpunkter på en banks beslut om kontanthantering är givetvis uteslutet.

Det är pinsamt när allt åsätts rubriken diskriminering. Härnösands socialdemokratiska seniorförening borde i stället applådera sin landstingsstyrelse som faktiskt gör det enklare för folk. Man kan ju till och med få faktura hemskickad.

Kanske vore det dags att företrädare för seniorer försöker hjälpa sina kamrater att använda kort och andra alternativa betalningssätt. Det är mycket tryggare för äldre om de slipper bära kontanter.


5 kommentarer:

kyrksyster sa...

Så kan man ju tycka... men det är faktiskt allt svårare ju äldre man blir att hänga med i teknikutvecklingen. Sen jag misslyckats med att ladda ner ljudböcker i en MP3-spelare(för det var inte en SÅDAN MP3- spelare eller vad det nu var), inte lyckats med att reda ut villkoren för att få ett vettigt mobilabbonemang och en smartphone eller vad nu alla dessa nya tingestar heter(och inte kan skilja den ena från den andra och vilken som motsvarar mina behov) för jag begriper noll av fackspråket... så har jag slutat förakta de som i likhet med mina sen länge avlidna(hänvisning dagens inlägg på min wordpressblogg)föräldrar inte kunde begripa hur plastkorten fungerade och hårdnackat vägrade skaffa sig sådana.

Det finns en gräns när utvecklingen går för fort för åldrande hjärnor helt enkelt.

Per Westberg sa...

Jo jag vet. Men då är det ju så fiffigt att landstinget kan skicka räkning. Det uppskattar inte minst gode männen.

kyrksyster sa...

Och avgiften för faktura är? Sällan under 50 kr...

Per Westberg sa...

Avgiften för faktura är noll kronor.http://www.lvn.se/halsa-och-vard/sa-fungerar-varden/kostnader-i-varden/betala-med-kort/

kyrksyster sa...

Ok. Ett vettigt landsting. I mitt landsting upplyses jag vid varje skriftlig kallelse om vad det kostar att inte ha pengar att betala besöket med...