2011-10-02

Kyrkor ska inte sprängas - Möjligen sprängas fyllda av människor


Bild: Detalj från predikstolen i Ilstorps kyrka, Lunds stift. De danska kungarna Christian IV:s och Fredrik III:s monogram. Kyrkan har varit dansk i mer än 400 år och svensk i blott 353 år. Spränga kyrkor!!!

Förre kyrkoherden och tidigare domprosten H B Hammar skriver idag på SvD Debatt under rubriken "Dags att riva Svenska kyrkor". H B Hammar tar upp en viktig och ofrånkomlig fråga som knappast är ny. Vi har ett stort antal kyrkor, närmare 3 500 stycken, som är verkliga klenoder och som ska skyddas. Samtidigt är dessa kyrkor ett alltför tungt ansvar för de lokala kyrkotillhöriga att underhålla och driva. Den kyrkoantikvariska ersättning som utgår från staten är ett litet bidrag som inte räcker långt och i realiteten är det de som tillhör kyrkan som solidariskt svarar för kulturarvet.

De verkliga förhållandena för en lokal församling beskrevs i bra Skånska Dagbladet för ett par dagar sedan. Tuffa vintrar har gjort att fasaden på 1200-talskyrkan i Ilstorps utanför Sjöbo farit illa. Ny puts måste till samtidigt som kyrkan är i behov av fönsterrenovering och målning . Församlingens kostnader uppskattas till 1,5 miljoner kronor och det bidrag som beviljades blev bara 200 000 kronor. För 2012 ansökte församlingarna i Lunds stift om sammanlagt 35 miljoner kronor i kyrkobyggnadsbidrag. Lunds stift hade dock endast 5,4 miljoner kronor av den statliga ersättningen att fördela.

Nu gäller det att hålla liv i den debatt som H B Hammar initierat. Det är frågeställningar som inte bara angår de kyrkotillhöriga. Redan 1973 skrev dåvarande kyrkoherden i Södra Åsums pastorat, numera Sjöbo församling, Bengt Samuelsson (Poodlessångaren Jakobs Samuels far) boken "Fyll dem, stäng dem eller spräng dem". Medförfattare var journalisten Anders Beijbom). Boken vållade stor debatt men blev på det hela taget missriktad. Samuelsson ville vända gudstjänssiffrornas utveckling men debatten fokuserade kring uttrycket "spränga kyrkor".

När H B Hammar talar om att spränga kyrkor är han dock ute och cyklar en aning. Kanske hoppas på samma uppmärksamhet som Bengt Samuelsson fick. Sprängning är i vår miljömedvetna tid ingen rivningsmetod. Spränga kyrkor ska vi inte göra. Men de ska ofta vara sprängfyllda. Ilstorps kyrka som jag berättar om ovan rymmer cirka 60 personer. Vid förra söndagens huvudgudstjänst var det 54 besökare. Nästintill sprängfylld och om inte annat trångt.

SvD, Dagen, Sydsvenskan, Kyrkans Tidning

Bloggar om

Inga kommentarer: