2012-02-09

Man kan stjäla från ett dödsbo men inte ur ett dödsbo


Skånska Dagbladet skriver idag om hur dieselstölderna ökar i Skåne. Rubriken lyder "Dieselstölder lavinökar". Lavinökar förekommer med 173 träffar på Google. De flesta av träffarna härrör från dagens artikel i Skånskan och vi kan väl dra slutsatsen att ordet inte finns. Givetvis är det uttrycket "ökar lavinartat" som spökar.

Men jag hittar ytterligare en lustighet i Ystads Allehanda som berättar att en 50-årig man dömts för stölder som han delvis begått tillsammans med sin 20-åriga dotter. Tidningen skriver:
På Ådalavägen drabbades en målsägare vid flera tillfällen, precis som på Nybrovägen där 51-åringen stal verktyg och prydnadsföremål ur ett dödsbo.
Men nu är det ju så enkelt att man inte kan stjäla ur ett dödsbo. Dödsbo är kvarlåtenskapen efter en avliden person. Dödsbo är en juridisk person och inte en lokal.

Ska jag var riktig petimäter kan jag konstatera att Ystad Allehanda ger oss en resa bakåt i tiden. I ingressen talar man om den 50-årigem mannen som dömts. Men när man beskriver en del av brotten som han begått talar man om 51-åringen. Samma med dottern som är ömsom 20 år ömsom 21 år.

Inga kommentarer: