2012-02-01

Reepalu har inte koll på tullen

Det är inte helt sunt att Ilmar Reepalu och Beatrice Ask börjar kivas kring vad som kan uppfattas som påvens skägg i spåren av de återkommande våldsdåden i Malmö. Ilmar Reepalu har sannolikt noll koll på tulltaktik och Beatrice Ask verkar ha glömt, att hennes vikarie Lena Adelsohn Liljeroth, i somras vidtog vissa åtgärder för att minska vapensmugglingen.

Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu går på bred front till angrepp mot justitieminister Beatrice Ask som han menar är alltför passiv i hanteringen av situationen i Malmö. Han är uppenbarligen arg men har en tydlig vision när han säger: -Vår stad ska vara en bra stad att leva och en förfärlig stad att vistas i för den som är kriminell.

Men frågan är om inte Ilmar Reepalu tar i för mycket. Bland annat kritiserar han regeringens regleringsbrev till Tullverket. Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar. Till Expressen säger Reepalu, något populistiskt, att tullen i december fick ett regleringsbrev om att rikta sina kontroller på smuggling av cigaretter och alkohol. Utifrån detta menar han justitieministern snarast måste skicka ut ett nytt regleringsbrev till tullen där de ges i uppdrag att även rikta in sig på vapen.

Ska jag var lite petimäter måste jag konstatera att Tullverket inte ligger under justitiedepartementet. Det är finansministern Anders Borgs ansvarsområde. :)

Regleringsbrevet till Tullverket
Men Reepalu är sannolikt även ute på djupt vatten när det gäller taktiska åtgärder för att minska vapensmuggling. I Tullverkets regleringsbrev för 2012 klargörs för det första ett övergripande mål att brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor ska förebyggas och bekämpas. Tullen ska därmed givetvis leta efter vapen och vapensmugglare. Reepalu verkar dock mest irriterad över mål 4 som säger att Tullverket ska begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. I mål 5 uttalas att Tullverket ska ge narkotikasmuggling högsta prioritet och genom mål 6 klargörs att storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet inom den brottsbekämpande verksamheten.

Regeringsuppdrag till polisen och tullen
Men vad Reepalu tycks ha missat är att regeringen i juni 2010 gav ett särskilt uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Tullverket att minska illegal införsel av skjutvapen till Sverige. Beslutet fattades av den vikarierande justitieministern Lena Adelsohn Liljeroth. I beslutet uppdrog regeringen till de båda myndigheterna att bland annat effektivisera kontrollverksamheten genom fler gemensamma operativa insatser.

Nog torde detta räcka. Att surra om nytt regleringsbrev är inte relevant.

Tulltaktik
Slutligen kan konstateras att tullen under förra året endast beslagtog 39 vapen. Vid ett tillfälle beslagtogs två vapen medan de andra vapnen upptäcktes ett och ett. Det handlade sålunda inte om trälådor med kalashnikovs. Generellt sett gör Tullverket fler vapenbeslag i postflödet och i samband med husrannsakningar än vid de fysiska gränskontrollerna i resandeflödet. Det är uppenbart att man måste jobba mer med underrättelseverksamhet för att stoppa inflödet av vapen. Sannolikt blir man inte framgångsrik om man inte lyckas med internationell samverkan.

Men i realiteten innebär tullens arbete för att stoppa narkotika, alkohol och tobak också att man indirekt bekämpar vapensmuggling. Det behöver göras mer men detta ligger inte i hur regleringsbrevet utformas.

1 kommentar:

Olle sa...

Politik allt är politik, regeringen snackar alla snackar men ingen gör något konkret, in och röj i skiten arrestera anhåll håll kvar, skit i rättssäkerheten en månad, bara rensa, sen får vi se vad det blir kvar av buset i Malmö.