2012-02-06

SOS, sekretessen och hyenamentaiteten


Nog är det spännande att veta vart ett utryckningståg med brandbilar är på väg. Men frågan är om det är rätt att SOS Alarm och DN nu tillskapat en nyhetstjänst för att stilla vår nyfikenhet?

DN uppger att man idag lanserat tjänsten SOS Live som låter oss följa alla larm om bränder, trafikolyckor och andra räddningsinsatser i realtid.

Men frågan är om SOS verkligen gör en korrekt bedömning när man till synes automatiskt ska förmedla larmuppgifter till en dagstidnings läsare. Det finns en klar risk att man kan begå sekretessbrott. För DN:s del kan man också på goda grunder ifrågasätta om det är pressetiskt försvarbart att uttrycka sig i termet som:
– När brandbilen tutar förbi kanske många är intresserade av vart den är på väg. Då kan man snabbt gå in på DN:s hemsida och läsa om händelsen, i de flesta fall till och med före brandbilen kommit till olycksplatsen.
Ren hyenamantalitet även om jag förstår tidningarnas frustration när man i allt mindre utsträckning inte kan ta del av utlarmning och skadeplatskommunikation på grund av att det digitala radiosystemet RAKEL används i större utsträckning av samhällets räddningsresurser.

SOS Alarms huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för nödnumret 112. SOS Alarm Sverige AB ägs till 50 procent av staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Bolaget driver 18 SOS-centraler över hela landet.

SOS får tillgång till uppgifter som rör räddningstjänsten, sjukvården och polisen som normalt sett är sekretessbelagda. Från SOS sida handlar det givetvis om att tjäna pengar och på sin hemsida uppger man att man har hög etisk profil och att man inte lämnar ut sekretessbelagd information t.ex. ärenden för räddningstjänsten står i beredskap på en polisinsats.
Vidare säger man att man ställer villkor på korrekt uppträdande som inte stör räddningsarbetet. På sistnämnda punkt kan man konstatera att SOS direkt bryter sin policy om man lämnar ut flöden som går ut direkt till allmänheten. Tokstollar dras till en skadeplats som flugor till en sockerbit.

SOS Alarm fullgör bland annat de skyldigheter kommunerna har att sörja för att det finns en ordning för att larma bland annat räddningstjänsten. Härigenom fullgör man uppgifter inom ramen för kommunens skydligheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Genom 32 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess hos kommuner och statliga myndigheter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i sådan verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avser bland annat utförande av räddningsinsatser eller undersökningar av olyckor. Att automatiskt skicka ut information om en lägenhetsbrand eller en hoppning i tunnelbanan innebär risk för sekretessbrott. Någon enskild kan identifieras. Det är enbart befälen i räddningstjänsten som kan göra rätt sekretessbedömning och eventuellt lätta på förlåten.

SOS Alarm och DN är ute på djupt vatten i sin iver att skaffa intäkter.

1 kommentar:

Roger N sa...

Nu är det inte SOS Alarm utan DN som gör fel enligt mig. Driver själv ett medieföretag och köper även jag denna tjänst. Dock skulle jag aldrig publicera uppgifterna utan fördröjning som DN gör.

Enligt avtalet måste uppgifterna bearbetas innan de publiceras till slutanvändaren, alltså läsaren. Eftersom jag får samma information som DN publicerar till mitt företag kan jag direkt konstatera att DN publicerar uppgifterna från SOS oredigerat rakt ut till läsarna utan fördröjning. Helt fel både moraliskt och avtalsmässigt.

Men som sagt. Det är DN och inte SOS Alarm som gör fel.