2011-12-18

Biskop Antje och Skolverkets generaldirektör

Skolverket verkar oroliga i advenstid och har intagit ett säkerhetstänkande kring den farliga advenstider där människor kan kränkas vid besök i skolan. Det finns dock en myndighet som har anledning till säkerhetstänkande i adventstid - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Biskop Antje Jackelén - @BiskopAntje - har idag haft en liten men rolig twitterkonversation med generaldirektören @AnnaEkström på Skolverket.

Biskopen skriver att hon hör många som är oförstående för verkets "säkerhetstänkande". Jag är en av dem. Jag har förvisso varit tveksam till skolavslutningar i kyrkan utifrån skolllagens formuleringar om skoltvånget, men anser att Skolverket drabbades av kristofobi när man gick ut med sin rekommendation "Advent i en icke-konfessionell skola". En skrivelse som jag nu inte lyckas återfinna på Skolverkets webbplats. Jag kommenterade skrivelsen den 3 december under rubriken "Tycker Skolverket att man ska ha skorna på sig i moskén".

Min enda kommentar är: Det finns en myndighet som har anledning att ha säkerhetstänkande i adventstid - Myndigheten för samhällsskyd och beredskap, MSB. 40 procent av bränderna i bostad i december försorsakas av levande ljus. I juletid är det full rulle vid spisen vilket innebär ökade risker. Och fortfarande finns det dem som vågar ha levande ljus i granen. MSB:s viktiga varning i adventstider finner du på denna länk.

Inga kommentarer: