2011-12-16

Tröttsamt om åtalsimmunitet

- Jag är emot monarki, och det vet alla. Men ska vi ha monarki måste den moderniseras. Immuniteten är totalt otidsenlig, säger vänsterpartisten Lena Olsson. Det är ganska tröttsamt att hon ideligen återkommer till detta med kungens åtalsimmunitet.

Statschefens straffrättsliga immunitet har inte något med monarki eller republik att göra. Det är enligt rättstraditioner i både monarkier och republiker mycket vanligt att både inhemska och utländska statschefer har straffrättslig immunitet. Förklaringen till detta är komplicerad men bygger bland annat på folkrättens syn på staten. På goda grunder kan man hävda att avsikten med bestämmelsen är att freda statschefen från förföljelse. Straffrättslig immunitet tillkommer även en riksföreståndare ifråga om gärningar som statschef.

Enligt regeringsformen gäller vidare särskilda regler för lagföring av riksdagsledamöter. Det handlar inte om någon absolut åtalsimmunitet men... Vill Lena Olsson ändra dessa?
4 kap. 8 § regeringsfomen
Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.
Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestäm-melser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Sanningen är att om en kung eller drottning skulle börja begå en massa allvarlig brott får vi stora problem. Men de löses inte av att statschefen åtalas och lagförs.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Naturligtvis måste immuniteten för riksdagsmän tas bort!

Jan Schmidt sa...

Jag tycker ju annars att det verkar vara en alldeles utmärkt lösning på en statschefs eventuella brottslighet, att åtala och lagföra honom... Precis som man gör med andra brottslingar.