2010-07-31

Har Wijkman blivit kommunist?

Vice ordförande i Tällberg foundation, Anders Wijkman ställer idag på SvD Brännpunkt den befogade frågan om vi behöver iPhone 4. Men samtidigt måsta man fråga sig om den transformerade moderaten och nyligen avgångne kristdemokratiske EU-parlamentarikern blivit kommunist. Ty i grunden är det en ny ekonomisk världsordning han förespråkar när han säger:
Som konsumenter måste vi ta långt större ansvar än idag. En viktig fråga vid varje inköp måste vara: behöver jag verkligen en ny modell?
För saken är ju den att om vi som konsumenter inte deltar i prylhysterien som bygger på principerna om maximal avkastning på kapitalet och fri konkurrens riskerar vi den ekonomiska välfärden. Därmed minskar även incitamenten som kan ta upp människor ur fattigdomens bojor.

Ur miljösynpunkt är elektronikexplosionen ett gissel. Slöseriet med råvaror som inte återvinns leder till ökad rodvdrift i gruvnäring jorden över. Till detta kommer att apparaturen kräver energi. Men samtidigt innebär jakten på nya produkter och ökande marknadsandelar att tekniken utvecklas och att fler människor kan ta del av denna utveckling. Och då handlar det inte primärt om nöjeskonsumtion utan om kunskapspridning, demokratiutveckling och allmänt utvecklad välfärd.

Wijkmans tankar och förlag är viktiga och tänkvärda. Men i grunden förespråkar han en mer reglerad ekonomi. Hur många ställer upp på denna lösning av miljproblemen? Knappast marknadsekonomins recept.

Inga kommentarer: