2010-07-30

Trovärdig tolkning av Billström

Dagens Eko har idag excellerat i tendentiös journalistik när man rapporterat att rumänska romer avvisas från Sverige av polisen enligt utlänningslagen. Media tycks ha problem med vissa polismyndigheters tolkning av 8 kap. 2 § där det anges att en utlänning får avvisas om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt.

Ekots reportrar menar uppenbarligen att tiggeri inte kan rymmas under begreppet "inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt" eftersom tiggeri i sig inte är olagligt. Man drar även stora växlar på att någon polis gjort jämförelser och sagt att prostitution inte heller är olaglig. Migrationsminister Tobias Billström tar bladet från mun och säger att tiggeri inte är ett ärligt sätt att försörja sig.

Det är bra att Billström tar sin utgångspunkt i EU-rätten och den fria rörligheten. Media tycks tro att den fria rörligheten handlar om att EU-medborgare har samma rättigheter som den enskilde nationens. Riktigt så enkelt är det inte.

Tiggeri må vara lagligt. Men det tiggeri som vi ser på Stockholms gator och i tunnelbanan är definitivt inte ett ärligt sätt att försörja sig på. Det handlar inte sällan om organiserat tiggeri där man uttnyttjar medmänniskor. Likaså berättar man historier som inte är sanna.

Romerna är utsatta och problemen måste uppmärksammas. Men det är inte rätt att kritisera polisens tillämpning av utlänningslagen.

DN

3 kommentarer:

Bengt O. sa...

Det var bra, fast du får nog f-n (ursäkta) för det.

Det här är en fråga som diskuteras i många europeiska länder just nu. Frankrike är ju välkänt (beryktat) men flera andra länder är också involverade.

Se http://euobserver.com/9/30563

Det är väl något av "Catch 232" här.

Georg Grosz sa...

Skulle tiggeri vara ett legitimt sätt att försörja sig på (efter som det, nota bene, inte är olagligt i Sverige) ska man kunna kräva att resultatet av tiggeriet som arbetsoform deklareras och skattas i laga ordning.

Det ska bli intressant att, redan på måndag, ringa Skattemyndigheten och efterhöra hur många som har lämnat självdeklaration på heder och samvete på inkomster genererade av detta arbete.

Tyvärr är sanningen inte helt rosenröd: Två zigenska damer trängde sig in hos min mor och på några minuter, innan hon lyckades avhysa dem, lyckades de i sin tur ta praktiskt taget samtliga guldföremål och andra värdefulla smycken armbandsur, mm.
Vissa av oskattbart värde för vår familj; ett par av våra sista värdefulla ägodelar som inte stals av nazisterna och den efterföljande kommunistregimen. Oersättligt och troligen nedsmält redan några dagar senare.

Visst, ett exempel kan väl knappast göra att man generaliserar. Nej, det gör inte vi heller, generaliseringen kommer av att exemplen är fler. Tyvärr.

Romernas rasism är något som inte heller är pol. korr. att diskutera. Många av dem anser att vi icke-zigenare är orena, de har en kultur som de värnar om, att inte beblanda sig med vår kultur, att inte fastna, ta traditionella arbeten osv. Det är klart motsatsen finns. Men tyvärr är statistiken inte riktigt på deras sida. Som grupp delar de dessa problem med många andra grupper - vilket inte gör att problematiken blir ointressant, betr. just romerna.

Och det är klart, grupper som uppvisar ett problematiskt beteende b l i r bedömda som grupp, generaliserade, vilket naturligtvis är mycket sorgligt för de gruppmedlemmar som integrerat sig i vårt samhälle, gör rätt för sig o c h behåller sin etniska särart i många delar.

Det riktiga sättet att ta sig an problemet är hur som helst inte att blunda och "tycka synd om", utan att fånga upp barnen, hjälpa dem i skolan, eftersom det ofta inte finns ett studiemotiverat hem som kan stödja romernas barn och ungdomar. Det blir alltför lätt att falla ur, börja med föräldrarnas verksamhet. Och att forcera arbetsförmedlingens arbete med denna grupp, att kontrollera ev. missbruk av bidragsmedel. Piska och morot - precis som för oss andra.

Men detta gäller de svenska romerna. I vårt gamla hemland, Ungern, är både problemen större; en stor andel av romerna lever i misär, arbetslöshet och utanförskap. Detta är ett reellt problem, som borde sporra den ungerska staten till kraftfulla insatser. Eftersom detta inte händer blir det ett jungfruligt område för politiska ytterlighetsrörelser, som framför allt "Jobbik" ("Mer till höger" på svenska), som manar till våldsdåd och andra grymma åtgärder. Något att verkligen skämmas för som EU-medborgare. Tyvärr är problemen minst lika stora i t.ex. Slovakien, Bulgarien och Rumänien.
Det paradoxala i Ungern (och i viss mån även i några av de övriga nämnda länderna) är att det finns en grupp mycket accepterade zigenare, nämligen musikerna.

De bär på en lång och viktig tradition, genom sina tolkningar och utvecklande av den ursprungliga ungerska folkmusiken, något som de flesta ungrare känner mycket varmt inför. Denna grupp är starkt förankrad och integrerad i det ungerska samhället, ofta sedan generationer i det vanligen nedärvda musikeryrket. Tragiskt nog kan nära familjemedlemmar tillhöra den andra, mer problematiska gruppen, den som ger upphov till rent fascistoida beteenden.

Skamligt - endast ett kort historiskt ögonblick efter Förintelsen, där zigenare och judar mördades på det mest bestialiska sätt.

Men problemet måste börja lösas nu, varje år, månad, vecka som går utan att man tar itu med frågorna, i Sverige som Ungern och de andra länderna som har dessa problem gör att svårigheterna växer. Det måste bli ett slut på prokrastineringen!

Hemlige sa...

Nu är ju problemet främst att polisen inte utvisar individer, utan man väljer att utvisa hela grupper med personer. Och polisen kan rimligen inte ha någon form av bevisa mot alla individer i dessa grupper. Förövrigt förekommer ju tigger i många andra former också. De politiker som nu bedriver personvalskampanjer tigger ju pengar, eftersom de är svenska medborgare så kan de ju inte utvisas kanske internera alla politiker som driver personvalskampanj?