2011-04-03

Dåligt påläst lokalpress

Team Jakob heter kören i körslaget och inget annat. Lokalpressen i form av Ystads Allehanda sprider emellertid villfarelsen att laget skulle heta "Team Jacob".

Att stava personnamn rätt är en hederssak. Men samtidigt är det svårt om man har bråttom. Vissa namn blir regelbundet fel vilket kan förklaras med att de avviker från gängse stavning. Så är till exempel fallet när någon har ett son-namn med endast ett "s". Exempelvis Anderson. Vanans makt är stor och det blir gärna Andersson.

Ett riktigt knepigt namn är Pettersson. De flesta säger Petter i namnledet oavsett om stavningen är med ett eller två "s". I stavning blir det ofta Pettersson vilket kanske kan förklaras med att 65790 personer i Sverige använder den stavningen i kyrkobokföringen. 30460 personer har stavar efternamnet Petersson så även den formen är hyggligt vanlig. 1984 personer har den stilrena stavningen Peterson medan endast 156 personer stavar Petterson mede ett "s" Till detta kommer givetvis de som plockat in ett "z" - Petterzon och vi har åtta Peterssohn.

Sedan har vi de som har en stavning enligt folkbokföringen men själva använder en egen variant. Ett mycket svårstavat sådant namn är förre talmannen Thage G. Peterson som i folkbokföringen i själva verket heter Tage Edvin Gerhard Petersson. Thage var alltså Tage och Peterson var Petersson. Till detta kommer om det ska vara punkt eller inte punkt efter "G". Men punkt ska det vara för huvudregeln är att man stavar namn som personen själv gör.

Och så var det detta med Team Jakob som Ystads Allehanda kallar Team Jacob.

Här är det säkert någon slags anglicism som slår till för i Sverige är stavningen eftersom stavningen Jakob / Jacob är nästan lika vanliga (13 486 / 12090).

Det finns förresten 10 kvinnor som har förnamnet Jacob och 22 kvinnor som har förnamnet Jakob.

Inga kommentarer: