2011-04-30

Kungens 65-årsdag förvirrar i folkhemmet

Idag har kungen fyllt år. Medias rapportering är tjatig och mest uppehåller man sig vid den fullständigt irrelevanta frågan om eventuell pension för statschefen. SVT:s Rapport har genomfört en undersökning som visar att 39 procent av svenskarna anser att kung Carl XVI Gustaf ska avgå medan 45 procent vill att han ska fortsätta så länge han vill och orkar.

Det verkar finnas en föreställning att 65 år innebär pension. Men sedan 1999 har Sverige ingen fastlagd pensionsålder. Ålderspension kan tas ut från 61 år. Det är heller inget som hindra att man jobbar om man uppbär pension och man har laglig rätt att arbeta fram till 67 års ålder.

Själva idén med monarkin är att den regerande kungen eller drottningen ska upprätthålla sina plikter hela livet. Att så många som 39 procent överhuvud reflekterar över abdikation som en möjlighet visar att folk i allmänhet inte förstår grundläggande principer för vårt statskick. Det finns inga regler i våra grundlagar om att kungen skulle kunna avgå. Men givetvis är det möjligt även om vi i Sverige inte haft någon abdikation efter Gustav IV Adolf 1809. Men det var inte helt frivilligt. Däremot abdikerade drottning Juliana av Nederländerna 1980..

Den enda regel som finns är att enligt 5 kap. 6 § som uttalar att om konung eller drottning som är statschef under en sammanhängande tid av sex månader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina uppgifter, ska regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen beslutar om konungen eller drottningen ska anses ha avgått.

Att media tror att 65-årsdagen är liktydig med pension och att folk tror att abdikation är tänkbart visar på viss förvirring i folkhemmet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Att media eller rättare sagt medias representanter har en förmåga att tro att vi lever kvar på 70-talet då vi var alliansfria( NOT!!!) och neutrala( vilket vi knappast varit sen andra världskriget) är ju knappast något nytt. Men det är ju värre när våra folkvalda på riksplan lever kvar i samma villfarelse.

Anonym sa...

Men är det ändå inte lite läskigt att folkhemmet inte vet hur man blir av med människan som styr dem?

I en klockren demokrati borde alla kunna känna sig säkra på att det kan rösta bort sin statschef om han inte håller måttet.

Rojalist sa...

Media infantiliserar folket. Leve konungen!