2010-02-20

Cabbad sporthall

Nästa helg ska jag till Kungsbacka och då måste man ha koll på vad som händer på orten. Nu läser jag i Göteborgsposten att Valldahallens tak rasat in på grund av snömassorna. I tidningen står att hallen just öppnat. Och visst. Tittar man på bilden ser man att taket öppnat riktigt duktigt.

Värre är det att TT berättar att "Tak rasar in över hela Sverige". Det måste vara himmelens tak.

Inga kommentarer: