2010-02-28

Varför köpte de inte iPhone

Jag läser i DN att datormobiler är källa till missnöje. Enligt tidningen PC För alla ökade antalet anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden förra året

Jag anar att det inte handlar om iPhone.

1 kommentar:

Emil Vikström sa...

Tvärtom är det säkert just iPhone. Enligt försäkringsbolagen går den ömtåliga glasskärmen på iPhone lätt sönder, särskilt när den utsätts för stora temperaturvariationer.

Källa