2010-02-16

Nej till Ulf och Ylva i Nordanstig

Dagens skämt måste väl ändå vara det förvirrade kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun som beslutat verka för en vargfri kommun. I Aftonbladet berättar motionären Sven-Erik Sjölund (S) att motionens yrkande ska ses som en viljeyttring och att varje kommun själv bör få besluta om, så att besluten flyttas ner till de människor vargen berör. Som bekant är ju rovdjurspolitik och jaktfrågor annars en statlig angelägenhet i vårt land.

Denna tossiga motion kan nog inte anses strida mot kommunallagen eftersom den handlar om att kommunen ska verka för en vargfri kommun genom uttalanden samt vid kontakter
med länsstyrelse och andra myndigheter påtala kommunens inställning i frågan. Därigenom blir den inte omedelbart verkställbart. Det får väl närmast ses som en uppmaning till tjänstemän, kommunstyrelse och andra organ att verka i en viss riktning. Kommunstyrelsen verkar ha kört på motionens linje men lyckligtvis var det en socialdemokrat som reserverade sig mot det egendomliga beslutet. (Föredragningslista till kommunfullmäktige 2010-02-15).

Vi får verkligen hoppas att någon begär laglighetsprövning så att länsrätten i Gävleborgs län bedömer förenligheten med kommunallagen.

När man läser om denna motion kan man fundera på om det verkligen handlar om vargen, canis lupus? Jag kollade därför folkbokföringen och noterar att det inte finns någon med efternamnen Varg, Warg eller`Wolf i Nordanstig. Däremot finns 69 Ulf och sex stycken Ylva i Nordanstigs kommun. Till och med i kommunstyrelsen finns en Ulf - Ulf Lövgren.

SvD, GP, Aftonbladet

Bloggar om ,

Inga kommentarer: