2010-02-15

Falsklarm, falskt larm och okynneslarm

Jag läser i Svenskan att räddningstjänsten idag ryckte ut ett par gånger till Lagman Lekares väg i Norsborg, Botkyrka. Detta sedan flera personer känt röklukt i trapphuset. Väl på plats visade det sig att man inte hittade någon brand men att en gasolbrännare för tina upp tjälen kunde ha varit orsaken.

Nu frågade jag några personer hur de tolkar detta med "falsklarm". Alla sa att de uppfattade uttrycket som att någon velat lura ut brandkåren. Men läser man artikeln ser man att så inte är fallet.

Falsklarm är rätt uttryck. De som ringde trodde självklart att det brann. Då är det rätt att larma brandkåren. Falsklarm kan även vara att larm utlöses från en automatisk brandlarm utan att det brinner.

Falsklarm ska skiljas från falskt larm som är ett brott enligt 16 kapitlet 15 § brottsbalken. Falskt larm innebär att någon genom oriktig uppgift påstår att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom och därmed föranleder onödig säkerhetsåtgärd.

Vid falskt larm är det frågan om ett så kallat okynneslarm.

Det finns alltså många larm. Alltid roligt att lära sig något nytt.

Inga kommentarer: