2012-01-18

Hamilton borde näpsas

Nu gör jag ett litet petimäterinlägg.

Jan Guillou brukar ibland kritiseras för att han i Hamiltonsviten excellerar i beskrivningar av vapen, uniformer, medaljer och annan militär insignia. Om jag förstår saken rätt vinnlägger han sig om att det ska bli rätt.

Men i filmen "Hamilton i nationens intresse" blir det inte helt rätt. På filmaffischen syns Hamilton iförd flottans innerkavaj m/48. Förutom några färggranna släpband på vänster bröst syns tre så kallade utbildningstecken. Till höger på bröstet stoltserar Hamilton med US Navy SEAL:s insignia. Navy SEAL är den amerikanska flottans attackdykar- och specialförband.

På vänster bröst ovanför släpbandet ser vi utbildningstecken för SSG - Särskilda skyddsgruppen. Ett svenskt specialförband. Slutligen är utbildningstecknet för fallskärmsjägare fastsatt i höjd med översta knappraden.

Nu är det dock så att detta med uniformer i försvarsmakten är författningsreglerat. De omfattande och omständliga reglerna återfinns i Försvarsmaktens uniformsbestämmelser 2009. Den grundläggande regeln säger att den som har behörighet att på angiven plats bära fler än ett utbildningstecken (svenska eller utländska) får bära endast ett av dessa (eget val). Utländska utbildningstecken får bäras utan särskilt tillstånd. Tecknen (märkena) bärs på motsvarande sätt och under samma förhållanden som föreskrivits för ifrågavarande försvarsmakts personal. Förstår jag saken rätt skulle Hamilton ha valt ett av märkena. Dessutom gäller att Navy SEAL´s insignia bärs högst upp på vänster bröst. (se här). Inte som Hamilton på höger bröst.

Lite lustigt är detta. Men man måste nog vara petimäter för att förstå detta.

Har Hamilton gjort fel borde han näpsas. :)
Inga kommentarer: