2012-01-11

Kan väggar tala på familjen Ramels slott?

Jag läser i Skånska Dagbladet att Övedskloster ska förhöras. Att ta med ett rokokoslott med 3600 hektar areal till polisstationen i Sjöbo torde vara en häftig utmaning för polismyndigheten i Skåne.

Inga kommentarer: