2010-03-21

En buse som kom lindrigt undan

I danska Kristelig Dagblad läser jag att man i samband med renovering på en vind i Oswiecim i Polen funnit dokument om Victor Capesius. Tidningen uppger att han var den siste chefsläkaren i koncentrationslägret Auschwitz.

Men detta stämmer inte. Capesius var chefsapotekare i lägret. Hans försvar vid Frankfurträttegången i början på sextiotalet löd: -Jag skötte bara selektering (och räddade därvidlag en del människor från en snar död).

När jag skrev detta såg jag att TT skickat ut ett telegram. Detta är riktigt och man anger Capesius som chefsfarmaceut.

Det berättas att Capesius när han efter nio års fängelse släpptes 1968 besökte en konstert i den tyska staden Göppingen. Han möttes av applåder.

Dagen
Der Auschwitz Prozess

Inga kommentarer: