2010-03-05

Skärmdump och upphovsrätt

Skärmdumpar är ju lockande att göra på sin blogg. Men ett utslag idag från Högsta Domstolen visar att detta kan utgöra intrång i upphovsrätten.

En fotograf tillerkänns 800 kronor i ersättning sedan två av hans bilder kommit att användas i reklamsyfte av en annan person. Fotografen får även 1 000 kronor för lidande. Detta sedan en hemsidemakare gjort skärmdumpar på en webbplats han gjort där fotografens bilder återfanns i frimärksstorlek. HD konstaterar att hemsidestillverkarens förfarande vid framställningen av skärmdumpen och vid infogandet av denna på hemsidan har inneburit mångfaldigande av fotografens bilder.

Högsta domstolens dom 3440/2008, meddelad 5 mars 2010

Bloggar om

Inga kommentarer: