2010-03-10

Revidera revisorerna i Jönköpings läns landsting

Revisorerna i Jönköpings läns landsting gör bort sig rejält när de nu upphandlar kvalificerade revisorer. I upphandlingsunderlaget har man skrivit in kravet på att revisionsföretagen ska kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret för de anställda.

- De som gör granskningarna åt oss har ju tillgång till landstingets ekonomisystem, de kan ha tillgång till patientjournaler och skulle detta komma i orätta händer är det viktigt att vi har ryggen fri, säger kristdemokraten Arnold Carlzon, vice ordförande i landstingsrevisionen.

Jag är ledsen att behöva säga det. Men sådana förtroendevalda revisorer som Carlzon kan man inte ha.

För det första borde Carlzon försäkra sig om att ekonomiadministrationen inte tilldelar granskarna behörigheter så att de kan manipulera redovisningen. För det andra omfattas den som eventuellt tar del av patientjournaler av en lagstadgad sekretess. Och när det gäller argumentet att lekmannarevisorerna har ryggen fri borde han begripa att man har ryggen fri om man förstår sitt uppdrag och förutsättningarna för det. Tyvärr verkar Carlzon inte ha full koll på realiteter. Det är ju faktiskt så att ett revisionsföretag, utan stöd i lag, inte kan tillhandahålla butdrag ur belastningsregistret.

Det är riktigt pinamt att man plockar fram ett sådant här upphandlingsunderlag. Revisionen i Jönköpings läns landsting borde revideras. Eller har de dåliga rådgivare bland förvaltningens tjänstemän?

SR Jönköping, Dagens Medicin

2 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Carlzon tycks ju inte vara ett ess precis. Den 8:e April skall jag revidra i samfälligheten.

Emil Vikström sa...

Nu bor jag inte i Jönköping, men är det en utbredd rutin bland landstinge att låta revisorer ta del av patientjournaler? Vilka mer utöver de direkt inblandade i min vård får ta del av min journal?