2010-03-21

Kokain är bra

Kokain är en trevlig drog. Det är det som är problemet.
TV4 Kalla Fakta uppmärksammar det utbredda missbruket av kokain. Mätningar av avloppsvatten visar att omkring 3.000 doser kokain konsumeras varje natt i Stockholms innerstad och de södra förorterna. Detta innebär enligt Svenska Dagbladet att tusen personer varje dygn använder kokain.

Eva Liljeberg*, verksamhetschef på Maria Ungdom berättar i TV 4 att det inte finns några behandlingsmetoder när det gäller kokainmissbruk. Eftersom kokain är en så potent drog som ger sådana intensiva lyckokänslor i vårt dopaminsystem så är det också svårt att erbjuda ett alternativ.

Alla som sitter med enkla lösningar som hårdare straff och offentlig schavottering borde ta sig en funderare på detta med att droger inte alltid är starkt medicinskt beroendeframkallande och att missbrukare hamnar på soffan i Gotlandsparken på söder. Problemet med kokain är att det uppenbarligen är en rätt trevlig drog. Men biverkningarna förutom att människor mördas i kokainet spår är många. Det är obehagligt med tankeflykt och instabilt temperament. Psykoser och paranoida idéer är obehagliga för individen och omvärlden. Att det finns en koppling mellan suicid och kokain är något som också borde uppmärksammas.

*-Det stod Eva Liljeberg på namnskylten men jag tyckte att det såg ut som överläkare Paula Liljeberg.

Inga kommentarer: