2006-04-22

Vacker arbetsplats

Kyrkoordnaren tycker att det ibland kan vara motigt att arbeta på en lördag. Men så har det inte varit idag. Jag har haft en otroligt vacket utsikt från föreläsarplats i Kalmar. Ett strålande solsken norrut över Kalmarsund med ett långsträckt Öland i öster. I fonden har jag hela dagen sett den imponerande och smäckra Ölandsbron. Kursdeltagarnas utsikt har kanske inte varit den roligaste. De har ju sett mig.

Jag läste här på tåget Aftonbladet som låter berätta att vi importerar får och lamm som plågats. Man kastrerar och kuperar lammen genom att med hjälp av ett gummiband strypa blodtillförslen kring testikel och till svansen. Följden blir att kroppsdelen ruttnar och ramlar av. Under föruttnelsen känner djuret så stark smärta att de knappast kan resa sig.

Vad är det människan håller på med? Nästa gång frågar jag efter får som inte plågas på detta sätt. Är man i Kalmartrakten kan man t.ex. välja att handla i en gårdsbutik.

Aftonbladet ställer ICA till svars som ju har ett program som innebär att de krav som man ställer på importerat kött skall motsvara svenska regler. -Det är helt fel, säger veterinären Ulrika König på Svenska Djurhälsovården. -På Irland och Nya Zeeland utsätts lammen för ingrepp som är helt otänkbara i Sverige.

Konsumentjournalistik är viktig. Marknaden vimlar nu av kvalitetsangivelser och program som skall få oss att få positiva känslor och därmed bli konsumenter.

Tack Aftonbladet för att ni uppmärksammar detta.

Inga kommentarer: