2009-04-18

Den bästa arbetsmarknadsminister socialdemokraterna aldrig haft

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är säker den bästa arbetsmarknadsminister socialdemokraterna aldirg haft. Idag intervjuades han i Ekots lördagsintervju och försvarade lagen om anställningsskydd på ett sätt som en socialdemokrat aldrig skulle klara. Han sa:
Tvärsemot vad man ibland hör i debatten så är det lättare att säga upp i Sverige än vad det är i andra länder och det gör att vår arbetsrättslagstiftning, tvärsemot vad en del debattörer säger, är mer liberal än i andra länder.
Bild: Regeringskansliet, foto Matthew Broadley

Inga kommentarer: