2011-03-22

Egendomlig socialdemokratisk syn på rättsprinciper

Sexköpslagen är bra. Men sju socialdemokrater tycker att man ska göra avsteg från den grundläggande principen om dubbel straffbarhet och straffbelägga sexköp som begåtts utomlands även om brottet inte är straffbart där. De som har en sådan lättvindig inställning till grundläggande rättsprinciper borde fundera på hur de skulle reagera på om rättsstaten Polen skulle straffa sina medborgare som genomgår abort i Sverige.

I förra veckan skrev jag blogginlägger "Vänstern tummar på legalitetsprincipen". Inlägget handlade om det gamla vänsterpartikravet att sexköp ska vara en sådan kriminell handling som ska kunna straffas för i Sverige oaktat att gärningen inte var brottslig i landet där det begicks.

Dessvärre har några socialdemokrater idag lämnat in en liknande motion i riksdagen. Fullständigt oreflekterat gör man avsteg från viktiga rättsprinciper som gäller i de flesta demokratiska länder och man kan ana att man gör detta för att om möjligt få regeringen att få ett nederlag i riksdagen.

Grundregeln för att straffa någon för ett brott som begåtts utomlands ska givetvis vara att brottet är straffbart också i landet där gärningen ägt rum - så kallad dubbel straffbarhet. Denna princip är i grunden ett utflöde av legalitetsprincipen, som bland annat innebär att ingen kan straffas för brott utan stöd i lag. Idag kan en gärningsman straffas i Sverige för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och koppleri som begåtts i ett land där dessa handlingar inte är straffbara.

Principen om dubbel straffbarhet kan man undantagsvis göra undantag för när det gäller grova brott som är straffbara i de flesta länder. Men så är det inte med sexköp. Även om vi kan känna stolthet för den lagen är det få länder som kriminaliserat sexköp. Att då göra avsteg från dubbel straffbarhet är högst tveksamt. Man kan ju undra hur dessa motionärer skulle reagera om Polen gjorde avsteg från denna princip och straffade polska kvinnor som genomgått abort i Sverige. I Polen är ju abort straffbar men man tillämpar principen om dubbel straffbarhet. Polen är ju ett rättssäkert land.

De sju socialdemokraterna vittnar om sin okunnighet när de skriver:
Vi vill därför ta bort kravet på dubbel straffbarhet när det gäller sexköp.
"Ta bort kravet på dubbel straffbarhet" SIC! Läser jag rätt. Det är illa om riksdagsledamöter inte inser att dubbel straffbarhet är grunden i straffrätten och att avkall från principen är undantag.


2 kommentarer:

Bengt Muten sa...

Men om jag minns rätt så väcktes också åtal mot svenska kvinnor som rest till Polen för att få abort på 1960-talet (som då var laglig i Polen men inte Sverige). Frågan restes då om varför det skulle vara lagligt för en svensk att köra på höger sida utomlands, men inte i Sverige, men att svensk abortlagstiftning inte slutade vid gränsen. Förklaringen som gavs mig var att svensk lag kunde gälla för svenskar utomlands om det var ett svenskt intresse att skydda.

Allt detta var mycket länge sedan, och jag var mycket ung, så jag kan ha missförstått det hela. Men att ditt exempel var Polen och aborter, fast i motsatt riktning, väckte detta djupt liggande minne.

Peter Olevik Dunder sa...

Välformulerat inlägg. Hoppas Sven-Erik Österberg stoppar motionen, om inte utskotten mäktar med.