2011-03-23

Finland blott ej en finsk kyrka ha


Bild: Kari Mäkinen är ärkebiskop av Åbo och Finland, Foto Pasi Leino

Detta med Finland, finne, finlandssvensk och finsk är inte så lätt. Nu ska jag vara petimäterper.

Jag läser rubriken "Kampanj ledde till utträden ur Finska kyrkan" i Kyrkans Tidning.

Sidan anbefalles förresten till läsning. Den tar upp ett viktigt ämne om hur Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får problem när några kristna organisationer yrar om att unga som brottas med sin sexualitet ska stå på sig och följa bibelns bud och inte ge efter för samhällets påtryckningar och leva ut homosexualitet. Sanslöst knäppt.

Men så var det detta med Finska kyrkan.

Om man i Sverige skriver om Finska kyrkan avser man Finska församlingen i Stockholms församlingskyrka. Den ligger på Slottsbacken i Gamla Stan och heter just "Finska kyrkan".

Den kyrka som Kyrkans Tidning kallar "Finska kyrkan" heter egentligen Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 79 procent av finländarna är medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och detta är en av de två kyrkor i Finland som har en särskild relation till staten. Den andra offentligrättsliga kyrkan är Finska Ortodoxa Kyrkan eller egentligen Finsk Ortodoxa ärkestiftet med dryga en procent av finländarna som medlemmar.

Förvisso talar vi om finsk spets och finsk bastu men annars är nog finsk något som är relaterat till finskan. Ett språk som tillhör den uraliska språkfamiljens underavdelning finsk-ugriska språk. Finska församlingen i Stockholm är finsk eftersom finska är det huvudsakliga språket i gudstjänsten. Finnar är personer som har finska som modersmål.

Finlands befolkning kallas finländare och de är finnar eller finlandssvenskar.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är inte bara en finsk kyrka. Den är även finlandssvensk.

Finlands Evangelisk-lutherska kyrka har tio stift. Ett av stiften är Borgå stift som omfattar Finlands alla svenskspråkiga (finlandssvenska) församlingar och de tvåspråkiga församlingar som har svensk majoritet. För att krångla till det lite extra måste jag anteckna att Tyska evangelisk lutherska församlingen i Finland tillhör Borgå stift.

Undrar om detta blev rätt? Det är ju enormt komplicerat.

3 kommentarer:

Kalle af sa...

Bra Per! Helt rätt!
Ett litet tillägg blott: Förutom Deutsche Gemeinde tillhör också den rikssvenska Olaus Petri församling (i Helsingfors) Borgå stift. Olaus Petri var länge en församling i SKUT, men övergick för några år sedan till ELKF och placerades då i Borgå stift. Principen tycks vara att alla icke-finska församlingar samlas där.

En synpunkt till, när jag nu är i farten: När Svenska kyrkan talar för minoritetsspråk och får allt fler medlemmar med annan etnicitet än "svensk" kan man fråga sig om dess nationalistiskt inspirerade namn borde ändras.
Men det är ju inte min sak, förstås.

Per Westberg sa...

Tack Kalle
Det finns en del saker du lärt mig.

Nu har det faktiskt motionerats om namnbyte på Svenska kyrkan. Men i Sverige är man svensk oavsett vilket modersmål man har.

Per Westberg sa...

Tack Kalle
Det finns en del saker du lärt mig.

Nu har det faktiskt motionerats om namnbyte på Svenska kyrkan. Men i Sverige är man svensk oavsett vilket modersmål man har.