2011-03-18

Vänstern tummar på legalitetsprincipen

Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten, Lena Olsson, tillika ledamot i justitieutskottet, gör ett egendomligt utspel på SvD Brännpunkt idag. Hon upprepar det gamla vänsterpartikravet att sexköp ska vara en sådan kriminell handling som ska kunna straffas för i Sverige oaktat att gärningen inte var brottslig i landet där det begicks. Om detta förslag genomfördes skulle det vara ett avsteg från viktiga rättsprinciper. Att i princip ingen skulle kunna lagföras är också ett skäl att kasta förslaget i papperskorgen.

Jag är övertygad anhängare av den svenska sexköpslagen. Det lär nog bara dröja något årtionde innan hela Europa har liknande lagar. Det som idag ter sig som utopiskt kommer att bli en realitet när medvetenheten ökar om att sexhandeln kantas av tvång, människohandel och annan grov brottslighet.

Möjligheten att straffa gärningar i Sverige som inte är olagliga i andra länder måste förbehållas ett begränsat antal brott. Grundregeln för att straffa någon för ett brott som begåtts utomlands ska givetvis vara att brottet är straffbart också i landet där gärningen ägt rum - så kallad dubbel straffbarhet. Denna princip är i grunden ett utflöde av legalitetsprincipen, som bland annat innebär att ingen kan straffas för brott utan stöd i lag. Idag kan en gärningsman straffas i Sverige för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och koppleri som begåtts i ett land där dessa handlingar inte är straffbara.

Alla dessa gärningar är sådana brott som i regel är straffbara i västvärlden. Detta motiverar ett avsteg från legalitetsprincipen. Det finns ett särskilt skyddsintresse för vår rättsordning. Men att straffa sexköp som begåtts i länder där detta inte är olagligt är fel. Att bevissvårigheterna är stora bör man också ha med i bilden.

Det är fullt tillräckligt att lagens långa arm kan nå den som vid tjänstgöring utom riket tilhör utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller Polisen och eventuellt köper sexuella tjänster i länder där det inte är straffbart. Här hemma i Sverige bör vi inrikta oss på att spana på och lagföra inhemska sexköpare.

1 kommentar:

Anonym sa...

jag tycker inte heller att det är ok med sexköp. ingen skulle bli lyckligare än jag om det försvann helt och hållet, men politiker och myndigheter har(som vanligt) gjort sakerna i fel ordning, FÖRST skulle de ha sett till att de prostituerade erbjöds vanliga arbeten (och ev skuldsanering) SEDAN när all var klart, införa förbud