2011-03-24

Spännande diskrimineringsmål

Ett mycket intressant diskrimineringsmål är på väg till Diskrimineringsombudsmannen. Bakgrunden är att ett homosexuellt par i Skövde anmält intresse hos socialnämnden i Jönköping att få bli familjehem. Jönköpings kommun sa dock, enligt de båda männens utsago, nej till de två männen eftersom kommunen inte anser att det är lämpligt att göra placeringar hos samkönade.

Lyckligtvis har Skövde kommun sagt ja men männen väljer nu på goda grunder att anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen. Detta är bra eftersom det kan få Jönköpings kommun att tänka till över vilka bevekelsgrunder man har för sitt beslut.

Men om det verkligen är diskriminering enligt diskrimineringslagen är högst osäkert. Enligt 13 § diskrimineringslagen (2008:567) är det förbjudet med diskriminering på grund av exempelvis sexuell läggning inom verksamhet i socialtjänsten. Vi talar här om det som i diskrimineringslagen definieras som direkt diskriminering. Det vill säga att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med sexuell läggning.

Enligt socialtjänstlagen ska varje kommun svara för att det finns tillgång till familjehem. Men frågan är om beslut om godkännande som familjehem är det man avsett när man velat förebygga diskriminering i socialtjänsten. Det ligger nära tillhands att det är socialtjänstens klienter som ska ges skyddet.

Men säker kan man inte vara. Förhoppningsvis kommer DO att kunna pröva ärendet som vägledning för andra. Mångfald är ju sannolikt något som behövs när det gäller familjehem.

SR P4 Skaraborg

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Mångfald är ju sannolikt något som behövs" Nja, är det verkligen så? Är det inte snarare så att familjehem bör ge en stabil och "normal" miljö, inte en som har en ovanlig familjesituation som kan ge det placerade barnet ytterligare utanförskap.
Anmälan om diskiminering tyder ju snarast på att de använder sin ansökan som ett slagträ i en sexualpolitisk strid, och bara det väcker frågetecken om de ska godkännas.
Det är ju ändå för barnen och inte för familjehemsfamiljen som institutionen finns.

Per Westberg sa...

Trams
Normal!!! Vad är det. Familjer är idag verkligen präglade av mångfald och olika konstellationer.