2011-03-06

Fullestad

Jag läser i Aftonbladet att folk i västgötska Fullestad blivit snuvade på vinst i Postkodlotteriet. Posten AB hade ändrat postnummret som dragits men Postkodlotteriet hade inte fått in detta i sina register.

När det gäller Fullestad kan man fråga sig om det är postnummer som ska bytas. Vore det inte bättra att byta ortsnamnet.

Fullestad betyder troligen "boplats vid fulla" (breda eller vida), det vill säga byn där ån lätt svämmar över.

Inga kommentarer: