2011-03-06

Spekulationer om sjunkna utrangerade ubåtar

Idag sällar sig SvD:s ledarskribent Claes Arvidsson till dem som menar att Försvarsmakten gör fel som inte undersöker det u-båtsvrak som hittats i svensk ekonomisk zon söder om Gotland. Arvidsson menar att Högkvarterets avvisande inställning är helt obegriplig.

Nog är Försvarsmaktens avvaktande hållning ganska förståelig och det handlar knappast om att man har något att dölja. Men det verkar som om delar av opinionen inte vill inse realiteter.

För det första har Försvarsmakten sagt att man kommer att undersöka vraket vid ett senare tillfälle. Man prioriterar alltså och det gör man på goda grunder. Det är ganska uppenbart att det handlar om en utrangerad ubåt på väg mot skrotning eller sänkning på djupt vatten. Bilderna visar inga tecken på att båten utsatts vapenverkan. En bogservajer är väl synlig men identifikationsbeteckningar saknas, liksom master, lanternor och navigationsutrustning.

Till dessa objektiva fakta kan också läggas att det inte är otroligt att Försvarsmakten har tillgång till ytterligare information om just detta fartyg. Man kanske till och med har kunskap om och hur fartyget sjunkit. Men sådan information kan man givetvis inte släppa eftersom underrättelseinformation oftast måste skyddas då det kasta ljus över hur underrättelsen är uppbyggd.

Arvidsson slutsats blir lite egendomlig då han skriver:
Nyligen öppnade Carl Bildt UD:s arkiv för att kasta ljus över den svenska rapporteringen från Sovjetunionen 1989-1991. Det förtida avhemligandet motiverades med att Sovjetunionen inte längre finns och att frisläppandet därför inte kan skada Sveriges relationer till främmande makt.

Med samma motivering borde det vara möjligt att offentliggöra ytterligare dokumentation som rör ubåtsjakten.
Nu hör det till saken att det material som regeringen hävde hemligstämpeln på var diplomatrapporter från en mycket intressant politisk tid. Egentligen ett mycket begränsat material. Man har kunnat göra detta eftersom Sovjetunionen inte längre existerar men givetvis har en annan förutsättning varit att det inte kunnat förorsaka andra skador.

Arvidsson kan ju begära ut material från u-båtsjakten och få det prövat ånyo. Sanningen är ju att allt mer material släppts. Det har även förekommit att officerare och politiker av misstag avslöjat detaljer som varit hemligstämplade. Men fortfarande kommer mycket att materialet att behöva skyddas. Det kan till exempel handla om underrättelseuppgifter från personer som måste skyddas. Det kan även handla om underrättelseinformation från länder som existerar ännu idag och som inte skulle acceptera ett offentliggörande. Slutligen kan ett motiv för hemligstämpel ligga i att man inte vill avslöja tekniska prestanda på utrustning som kanske fortfarande används.

Att gamla ubåtar sjunker är ingenting uppseendeväckande. På denna länk kan man läsa om en Whiskyubåt som sjönk 2007 under bogsering från Helsingborg.

Inga kommentarer: