2011-03-18

Präster på tåg


Bild: Biskop Agardh som ger namn till ett Pågatåg
Fader Gunnar Rosendahl, kyrkoherde i Osby pastorat, är inte den ende präst som gett namn åt ett pendeltåg (egentligen - järnvägsfordon). Jag hittar två präster till som rullar som Pågatåg. Ytterligare en präst har fått en spårvagn uppkallad efter sig.
Den namnkunnige Ölandsprästen, docent Dag Sandahl, uppmärksammade häromdagen på sin blogg - Dagblogg - att det finns ett pågatåg som heter "Fader Gunnar". Under rubriken X61 020 skrev han:
Alla som läst den utmärkta tidskriften Today's Railways har sett att Skånetrafikens senaste pendeltåg, X61 020, fått namnet Fader Gunnar. Ingen annan klerikal person har fått ge namn åt ett pendeltåg. Vad säger det? Hur känns det för det svenskkyrkliga etablissemanget? Känns det att sanningens minut närmar sig, när det lögnväsende etablissemanget profiterat på faller samman? Jag ska fråga brorsonen hur det är att köra detta tåg - för jag antar han har gjort det
Dag Sandahl tillhör den skara personer som alltid är noga med källorna. Sällan eller aldrig kan man beslå honom med sakfel. Men denna gång har han fel. Det finns fler präster som gett namn åt tåg.

Kyrkoherde Rosendahl är X61 020
Fader Gunnar Rosendahl (1897-1988) var en svensk präst, teologie doktor och kyrkoherde i Osby pastorat. Han kan betecknas som en centralgestalt när det gäller högkyrklig väckelse. Fader Gunnar har förvisso fått ge namn till den nyligen levererade motorvagnen X61 nr 020 men han är inte den enda eller ens den förste klerikale person som gett namn till ett tågsätt.

Ärkebiskop Absalon är X11 3168
Ännu rullar på skånska spår X11 3168 med det stolta namnet Absalon. Absalon Hvide (1128-1201) var bara 30 år när han blev biskop i Roskilde. 1177 blev han ärkebiskop i Lund.

Carl Adolph Agardh
Jag är lite osäker på om Skånetrafiken fått leverans av sin nya X11:a med namnet Carl Adolph Agard (1785-1859). Om inte är tågsättet snart på G.

Carl Adolph Agardh var Gustaf Frödings morfar. En mångsidig man som var Lundaprofessor i botanik och ekonomi. De dubbla professorsrollerna kombinerade han med en liten syssla som kyrkoherde i Sankt Peter Kloster i Lund. Man kan alltså på goda grunder hävda att han var en klerikal person. 1836?-1859 var han dessutom biskop i Karlstad.

Ebbe Hagardh
En spårvagn är förvisso inget järnvägsfordon men i Göteborg finns M28:an 749 med namnet Ebbe Hagard. Prosten Ebbe Hagard (1917-2008) var hovpredikant och kyrkoherde i Sveriges till ytan minsta församling - Haga i Göteborg. Själv är jag stolt ägare av ett kort där Ebbe har signerat ett kort föreställande spårvagn 749.

Och så en Sundbergare med tåganknytning
Biskop Agardh efterträddes som biskop i Karlstad av Anton Niklas Sundberg. Sedemera ärekbiskop. Han är den biskop som, efter att ha missat tåget på perrongen, lär ha yttrat: -Där gick tåget år helvete, och jag som skulle med.

2 kommentarer:

Prästkandidaten sa...

Så utifrån detta kan vi konstatera att det är Lunds stift som dominerar det klerikala tågsverige... :)

Per Westberg sa...

Det är en riktig iaktagelse som du kan utveckla i samband med prästexamen. ;)