2011-03-04

Landet med minst antal kvinnor

Enklaver och exklaver är ju underbara tingestar. Den mest fascinerande exklaven, bestående av flera enklaver, är den belgiska kommunen Baarle-Hertog i Nederländerna. Baarle-Hertog består av ett tjugotal icke sammanhängande landområden. Av dessa områden är tjugo stycken belgiska exklaver i Nederländerna. De fyra övriga omges inte av nederländskt territorium men avgränsas ändå från varandra av andra belgiska kommuner.

Men kanske är ändå Vatikanen en av de enklaver som besökts av flest personer.

Den 22 februari 2001 har Påven utfärdat en ny lag om medborgarskap, boende och tillträde till Vatikanen. Den nya lagen trädde ikraft den 1 mars 2011.

När det gäller medborgarskap erhålles detta i fyra kategorier:
1) Påven
2) Kardinaler som bor i Vatikanen
3) Aktiva diplomater i Den Heliga Stolens diplomatkår
4) Andra ledande företrädare i Vatikanens organ

I Vatiken finns i skrivande stund 572 medborgare. Men bara 32 av dem är kvinnor.

Catholic News Service

5 kommentarer:

Anonym sa...

Per!
Är det inte litet normalt i en stat där man tillämpar celibatet som princip?
Sedan kan vi ju som protestanter tycka annorlunda. Men om vi tar det till statistiken riskerar vi ju att bli litet bortgjorda ;-}

Per Westberg sa...

Fast celibatet gäller ju bara präster. Men inte ens Schweizergardets manskap får vara gifta.
Lite roligt är det ändå med statistik.

Bengt Muten sa...

Men vad händer om någon av dessa 32 kvinnor föder ett barn? Riskerar inte det barnet att bli statslöst?

Per Westberg sa...

Bra fråga
Men ofast föds nog dessa barn i Italien. DÄr gäller: Barn förvärvar italienskt medborgarskap om fadern eller modern är italiensk medborgare.

Barn fött i Italien förvärvar italienskt medborgarskap om båda föräldrarna är okända eller statslösa eller om barnet inte förvärvar föräldrarnas medborgarskap enligt lagen i det land som de är medborgare i.

Bengt Muten sa...

Lugnande. Då skulle det bara vara den ganska osannolika omständigheten att någon av dom 32 (av vilka majoriteten sannolikt är celibata nunnor) inte skulle hinna ut ur Vatikanen på väg till BB innan barnet kom som skulle leda till problem (samt att modern inte har dubbelt medborgarskap och att medborgarskap genom fadern inte kommer ifråga). Det lär inte hända så ofta.