2011-03-22

En arkitekt har snortat kokain

Umeås socialdemokratiske kommunalråd, Lennart Holmlund, gjorde sig för en tid sedan känd då han i tv svor ve och förbannelse över det faktum att Håkan Juholt var på väg att bli partiledare.

I söndags gjorde Lennart Holmlund ett väldigt egendomlig utspel på sin blogg. I inlägget "Inga knarkare till artister i kulturhuvudstadåret och Ågren det blir ingen bloggpaus" skriver han:
Jag är besviken på Persbrandt och avslöjande om kokain
Låt kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 befrias från artister som knarkar och ta det i en sanningsförsäkran innan de anlitas för dyra pengar
Vad karlen menar med sanningsförsäkran kan man undra. Om det är några som är bra på att ljuga är det missbrukare. Men att ett kommunalråd gör ett sådant här utspel är egendomligt. Det tyder på förakt och fördomar mot personer som jobbar med kultur.

Har Holmlund tänkt på att det finns arkitekter som dragit en lina. Ska Umeå kommun ta in klausuler för sådant när man gör sina upphandlingar? Holmlunds utspel är befängt. Kommer kommunlarådet nu verka för att införa en sanningsförsäkran i sin fullmäktigegrupp?

Att han sedan använder uttrycket "artister som anlitas för dyra pengar" tyder nog också på att han inte är värst engagerad i Kulturhuvudstadsåret 2014. Europas kulturhuvudstad är ett årligt EU-evenemang. Syftet är att belysa det gemensamma kulturarvet och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. Men värden i Umeå tycker att artister är dyra och utgår ifrån att de knarkar.

Men det räcker inte med att idén är befängd och fördomsfull. Den är odemokratisk också. Holmlund är Umeås tyngsta politiker och ska givetvis förankra sina idéer.
Detta faktum klargörs av centerpolitikern Per Hansson i Sävar som i sin blogg skriver Holmlund kan väl som andra politiker förankra sina idéer i partigruppen och - om partiet samtycker - sedan föreslå frågan till ett lämpligt forum? Vad har vi annars demokratin till? Jag bara undrar..

1 kommentar:

Anonym sa...

För att inte tala om mysteriet varför en person som använder droger automatiskt skulle vara sämre lämpad att anlitas för dyra pengar enbart därför...