2011-05-03

Man ska inta skoja om allvarliga saker men...

När jag ser rubriken i Svenskan inser jag att Usama inte hette Osama. Det hade varit väldigt likt Obama då. Vidare att det är märkligt att han hette just USAma.

Inga kommentarer: