2011-05-29

Överförmyndare och kannibal


Jag ler en smula när jag läser en annons i en sydsvensk kommuns kommuntidning. Överförmyndaren annonserar efter nya gode män fast i rubriken blir det "goda män".

Undrar om överförmyndare tar sig en tugga uppe på kommunkontoret. Egendomligt nog heter det dock vänner.

Inga kommentarer: