2011-05-17

Sydsvenskan versus scenkonstkollektivet Arena Baubos 10-0

Om Uppsala Stadsteater och Moderna Dansteatern i Stockholm släpper fram Arena Baubos förställning "Kulla Gulla, Fassbinder och jag" riskerar de att göra sig skyldiga till arbetsmiljöbrott.

- Jag tror precis att det här är den typen av teater som spär på kulturföraktet, säger kulturskribenten Oline Stiig på Sydsvenskan när hon i SR P1 debatterar med Maria Stiernborg från Arena Baubo. Det handlar om installationen "Kulla Gulla, Fassbinder och jag" på Inkonst i Malmö. Genom en så kallad performativ föreställning ska man lyfta fram problematiken kring medberoende. Upplägget för föreställningen är att Arena Baubo hade hyrt en 23-årig man som skrivit på ett kontrakt. Han skulle dricka fyra centiliter ren sprit var sjätte minut under hela kvällen.

Totalt blev det 60 centiliter sprit, karlen började kasta stolar och uppträda aggressivt. Publiken tvingades ingripa i föreställning för att få stopp på eländet.

Min första tanke när jag hörde om detta var att det kanske är ganska spännande med utmanande och gränstänjande konst. Men när jag hör Arena Baubos Maria Stiernborgs bludder i SR Studio Ett blir jag bekymrad. Hon verkar helt såld på svåra exkluderande ord och totalt vara i okunnig om vilka risker det innebär när en människa börjar fylla sin kropp med sprit på ett hejdlöst sätt. Det handlar dels om risken för alkoholförgiftning men också faror om fyllespel inträder. Risken för att att skådespelaren skadar sig själv eller någon annan är överhängande. Men detta ingår inte Stiernborgs världsbild. -Då ringer vi efter ambulans, svarar hon nonchalant.

Lyckligtvis är Sydsvenskans kulturskribent Oline Stiig på plats i studion och ger en ögonvittnesskildring. Sydsvenskan vinner med 10-0.

Nu återstår att se om Uppsala Stadsteater och Moderna Dansteatern tar sitt ansvar och avbokar denna egendomliga föreställning. Jag vill på goda grunder hävda att dessa båda teatrar kan komma att göra sig skyldiga till arbetsmiljöbrott om de släpper fram nissarna från Arena Baubo.

Arbetsmiljölagen gäller även inom kultursektorn. Lagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt bidra till en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Det är ganska klart att det finns mycket stora risker för skador och sjukdom om någon medarbetare ska låta sig förgiftas och bli berusad. Att arbetstagaren ger samtycke att låta sig skadas friskriver inte arbetsgivaren.

Denna så kallade teaterföreställning är tvivelsutan ett arbetsmiljöbrott. Detta bör nog Uppsala Stadsteater och Moderna Dansteatern betänka.

Lyssna på SR Studio 1 - Rekommenderas varmt

Inga kommentarer: