2009-05-09

Ack ja

I januari tvångsomhändertogs och vårdades konstudenten Anna Odell på Konstfack sedan hon iscensatt ett suicidförsök. I nästa vecka kommer åklagaren att ta ställlning till åtal för falskt larm, våldsamt motstånd, ofredande och oredligt förfarande. Oredligt förfarande innebär att man medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.

Men redan nu har då konststudenten Anna Odell avslöjat sitt verk i DN genom att tala ut. Att hon ger en förhandsvernisage är något egendomligt eftersom hon och handledarna hela tiden hänvisat till examensutställningen. Det ligger nära tillhands att tro att man vill påverka mottagandet och reaktionerna på den "konstnärliga gestaltningen" genom att nu tala ut i DN.

Nu berättar Anna Odell att de den spelade psykosen var en iscensättning av hur hon själv drabbats av psykos för 14 år sedan och hon ska nu visa psykvården inifrån. Det är synd om Odell och ansvaret för handledarna på Konstfack blir bara tyngre. Nu gäller inte bara att de godkänt ett olagligt konstverk som allvarligt skadat förtroendet för Konstfack. De kan även sägas utnyttja studentens sjukdom då hon nu stärks i bilden av sin egen uppfattning om den egna sjukdomen och synen på psykvården. Det är sannolikt inte bra. Till SvD säger hon att hon inte skadat psykvården. Att hon skadat vittnen, patienter och personal finns uppenbarligen inte i hennes föreställningsvärd. Det är djupt tragiskt och kan inte skyllas på den enskilda studenten men väl på hennes omdömslösa handledare.

I DN-artikeln förs den ena egendomlig hypotesen efter den andra. Såsom att polismän och pskyiatrisk utbildad personal inte skulle kunna avgöra om någon kan åsättas epitetet våldsam. Odell för ett egendomligt resonemang om att polis eller vårdpersonal inte kan veta om hon är våldsam om de inte släpper taget. Nu är det nog så att polis och vårdpersonals agerande är grundat i erfarenhet. Om en läkare konstaterar att någon hostar kan läkaren dra slutsatsen att det är någon form av retning i slemhinnorna som förorsakar hostningen. Läkaren ska därefter försöka ställa diagnos. På samma sätt gäller att man måste utgå ifrån de erfarenheter man harfrån patienter som försöker ta sitt liv och som vevar med händerna. De måste hanteras utifrån vad man vet om sådana symptom. Lika lite som man kan utgå från att en våldsam person i detta läge slutar slåss kan läkaren utgå ifrån att en hostnde person framkallar sina hostningar med fri vilja.

Ytterligare ett förvirrat resonamang som Odell för ligger i att regler om sekretess skulle göra att stora delar av psykvården blir omöjliga att granska. Det är ett oerhört egendomligt resonemang, Sekretessen är till för att skydda patienten och dennes anhöriga. Med få undantag kan patienten ta del av journaler och följa vårddokumentationen. Tillsynsmyndigheter som Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har full insyn och egenkontroll är stor. Slutligen gäller att tvångsomhändertaganden som varar över längre tid hamnar under en domstols prövning.

Sydsvenskan, Konstfack gör sig redo för examensprovet

4 kommentarer:

KristjanT sa...

Psykvårdens resursbrist är en politiskt vållad katastrof.

http://nyhetskanalen.se/1.864959/2009/02/23/brister_inom_tvangsvarden

"Socialstyrelsen" . ." Den 6 maj i fjol tvångsvårdades 3 066 personer inom psykiatrin.
Bara 40 vårdplatser i hela landet var då lediga för patientgruppen."

Samtidigt verkar konsekvensen av regeringens avstängning av ett antal psykoterapiutbildningar bli minskad antal legitimt utbildade psykoterapeuter

Tänk er om 3066 hade brutit benet 6 maj i fjol. Och att av dessa endast 40 fått vård.
Vissa fick vänta i ett helt år.

Jesper Pålsson sa...

Tycker du ska tänka dig för en gång eller två innan du angriper en sån firhetskämpe som Anna Odell. Jag ser henne som en av våra viktigaste förebilder och har här skrivit ett öppet brev till henne: http://mullbergaskolan.se/2009/05/09/oppet-brev-till-anna-odell/

Hoppas att det får en sån kälkborgare som dig på bättre tankar. Konsten kan aldrig kritiseras!

Jesper Pålsson
Estetisk Guide, Mullbergaskolan

Per Westberg sa...

Jesper
Jag har också gått på Mullbergaskolan. Det var roligt.

Bengt O. sa...

"Kälkborgare" - det var roligt!

Ja, "Mullberga Schule ist ein sehr gut Schule – das ist das!"