2009-05-20

Frysta arvoden

Politiker ska ha arvode för sina uppdrag. De fasta arvoden som i allmänhet utgår till kommunalråd och nämndledamöter är i de allra flesta fall rimliga med tanke på ansvar och arbetsbörda. Att statsministern tjänar 131 000 kronor i månade är inte i överkant liksom inte heller de 105 000 kronor som utgår till övriga statsråd.

Men i det ekonomiska läge landet befinner sig i finns det skäl att vara ett föredöme och verka för frysta arvoden. Det är därför med förvåning man kan läsa i DN att inga av partiledarna framfört propåer till Statsrådslönenämnden om återhållsamhet.

Bra då att den politiska majoriteten i Botrkyrka kommun med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, bestämt sig för att inte höja sina arvoden nästa år. Fler sådana initiativ behövs i ett läge där vanligt folk kanske måste sänka sin lön.

DN, DN

Inga kommentarer: