2009-05-15

Försvarshögskolan mot upplösning

I dag överlämnade generaldirektör Marie Hafström stödutredningen ”Ett användbart och tillgängligt försvar – stödet till Försvarsmakten” till regeringen. Förslagen innebär att tre miljarder frigörs från stödverksamheten till förmån för den operativa verksamheten.

Det låter ju bra och enkelt men nog ska man vara misstänksam och fundera på om detta inte de facto återigen handlar om en nedmontering av Försvarsmakten.

En punkt som sannolikt inte kommer att uppmärksammas särskilt mycket är att Försvarshögskolan avvecklas och att delar av verksamheten förs över till Försvarsmakten respektive inordnas som en del av ett befintligt universitet eller högskola.

Här har man anledning att var kritisk. Jag tror att Försvarshögskolan självständighet och forskning haft stor betydelse för en positiv utveckling av Försvarsmakten. Både vad gäller utbildning av officerare och förmågan att föra ut god forskning till omvärlden. Det är inte för inte man ofta ser elever och lärare uttala sig i media eller föra debatt.

Men Leijonborg bryr sig väl inte om Försvarshögskolan.

Ett användbart och tillgängligt försvar - Stödet till Försvarsmakten, Rapport 2009:A

DN, SvD,

Inga kommentarer: