2009-05-02

En byggsten för det goda samhällsbygget försvinner

Professorn i underrättelseanalys vid Lunds universitet Wilhelm Agrell skriver under rubriken "Sverige får ett avfolkat försvar" på SvD Brännpunkt idag.
...vad värnplikten i djupare mening betyder för sammanhållning och samhällsanda, för försvarets förankring hos medborgarna och samhällets närvaro i försvaret, borde vi fundera på innan vi sätter punkt för mer än vad vi kanske avsett att sätta punkt för.
Det är tragiskt att värnplikten de facto avskaffats utan bred politisk diskussion. Borgerliga värpliktsvänner vågar inte ta striden av rädsla att splittra alliansen och socialdemokraterna har inte förmågan att föra ut sina politiska budskap.

Tänk om någon vågade börja tala om att ersätta värnplikten ska ersättas med en plikt som utbildar unga kvinnor och män kring miljö- och naturkatastrofer, terrorism, organiserad brottslighet och korruption. Det är inte helt fel att stekarungdomar från Östermalm möter ungdomar från Rosengård och löser uppgifter tillsammans. Gemensamma erfarenheter i en utbildning där man har meningsfulla uppgifter har man kvar under hela livet. Värnplikt och civilplikt är byggstenar i det goda samhällsbygget.

Inga kommentarer: