2009-05-01

Församlingsbegreppet i P1

Dagen skriver idag om komminister Torgny Anderberg i Västra Skrävlinge församling och imamen Mukhiddine Shirinov från Islamic Center som har fått i uppdrag att besöka Malmös alla muslimska och kristna församlingar. Alla vill vara med och planerna på ett interreligiöst forum avancerar.

Text från SR P1 Människor och tros webbplats:

Det är nu snart tio år sen Svenska kyrkan och staten gick skilda vägar. Medlemsantalet sjunker hela tiden och Svenska kyrkan befinner sig på många håll i en minoritetsposition. Vad innebär det sjunkande medlemsantalet för uppdraget, självbilden och ekonomin? Hur ska framtidens församling se ut?

Reportage av Sofia Olsson som besöker förorten Skärholmen utanför Stockholm och talar med forskaren Jonas Ideström som studerat utvecklingen i församlingen i Flemingsberg. Kräver den nya situationen en ny definition av begreppet församling och hur ska Svenska kyrkan organisera sig i framtiden? Hur hör ekonomi och församlingsbegrepp ihop och vad leder de allt vanligare sammanslagningarna av församlingar till?
Samtal med den bloggande prästen Karin Långström Vinge från Skövde, Susanne Wigorts Yngvesson, Teologiska Högskolan i Stockholm och Per Westberg, Utvecklingschef på Svenska kyrkans Församlingsförbund."

Hör programmet Människor och tro idag den 1 maj kl. 14.03 och den 2 maj kl. 17.00 i P1.

Pressmeddelande från Uppsala universitet, Kyrkan som social aktör. Teologie doktor Jonas Ideströms avhandling, mars 2009, Lokal kyrklig identitet, ISBN: 978-91-7580-413-2 Abstract

Bloggar om

1 kommentar:

kyrksyster sa...

Tack för tipset! Det får jag inte missa!