2009-05-09

Tronfølgeloven

Den 7 juni röstar danskarna om ändring i tronfølgeloven. Om 40 procent av de röstberättigade säger ja får Danmark full kognatisk tronföljd. Folkomröstningen kan även ses som en klar opionsyttring för monarkin om danskarna säger ja. Opinionsmätningar tyder på att så blir fallet.

Samtidigt som valet till EU-parlamentet den 7 juni kommer danskarna att rösta om ändring i tronföljdslagen. I likhet med Sverige kan man komma att få så kallad full kognatisk tronfölj i likhet med Sverige, Norge, Nederländerna och Belgien. Full kognatisk tronföljd innebär att det är den förstfödde som ärver kronan oavsett om det är en man eller kvinna. Idag har Danmark liksom exempelvis Storbritannien och Spanien kognatisk tronföljd vilket innebär att kronan kan ärvas av både män och kvinnor men med företräde för män.

Om det bara är prinsar som ärver tronen talar vi om agnatisk tronföljd. Så är det när det gäller kejsarvärdigheten i Japan. Något exempel på matrilinjär tronföljd, det vill säga att kvinnor ärver tronen finns inte.

Politiken, Danskerne siger ja til tronfølgelov

Inga kommentarer: