2009-06-27

Etik ligger nära estetik

Med ömsinthet, respekt och pietet
-Etik ligger nära estetik, säger hortonom Staffan Lundstedt, kyrkogådkonsulent på Svenska kyrkans när han håller seminarium om etik i begravningsverksamheten under Gotlands kyrkvecka. Staffan menar att det är viktigt att de som kommer i kontakt med avlidna och deras anhöriga uppträder korrekt. Att fordon som tranporterar avlidna är värdiga och att personalen har snygga och enhetliga kläder är betydelsfullt.

Bloggar om

Inga kommentarer: