2009-06-20

Jävig om jäv i Uppvidinge

Uppvidinge kommun är en kommun som kanske inte är helt välkänd i Sverige. Personligen tycker jag att det är ett av de vackraste kommunnamnen i Sverige och vet man att församlingar med vackra namn som Nottebäck, Lenhovda och Älgaryd finns här blir man charmad. Huvudorten heter Åseda och är vackert belägen i Småland norr om Växjö.

Jag läser nu i Smålandsposten att man haft diskussioner om jäv i kommunstyrelsen när man behandlat frågan om vindkraft i processen kring detaljplan. En socialdemokrat har begärt laglighetsprövning då han menar att flera ledamöter varit jäviga eftersom de äger mark som kan bli aktuella för framtida vindkraft.

Att det inte är jäv i formellt hänseende är nog ganska uppenbart eftersom det kommunala jävet är ganska tunt och i princip bara gäller om det finns en direkt personlig vinning eller förpliktelse för den som deltar i beslutet. Likaså är det sannolikt fel att jäva ut den ledamot som begärt laglighetsprövning när kommunstyrelsen behandlar sitt yttrande.

Jag är ganska övertygad om att kommunstyrelsen gjort rätt vid behandlingen av detaljplanen men att man gjorde fel när yttrande om det första jävet avgavs.

Sådant här inger inte förtroende för kommunpolitiken.

Inga kommentarer: